18 september 2023

Startnotitie omgevingsplannen Lange Vaart en Merenweg te Bleiswijk

CDA raadslid Charles van Harn begon zijn eerste termijn met een korte terugblik. Het is goed te constateren dat er een vervolg stap wordt gezet om een groot aantal nieuwbouwwoningen in Bleiswijk te realiseren. De CDA-fractie heeft in 2019 het bouwen van woningen voor senioren en jongeren in Bleiswijk op de agenda gekregen door een bespreekpunt in te dienen. Het gevolg was een woning behoefte onderzoek voor Bleiswijk. Daar zijn wij als CDA trots op ook al verloopt het proces naar realisatie veel langzamer dan wij hadden gehoopt.

De reacties die CDA-fractie hebben bereikt over het participatie proces zijn overwegend positief. Het was goed georganiseerd er was goede verslaglegging en sprake van een transparant proces. Lof aan de projectleider en zijn team voor hun inzet. Dat wil niet zeggen dat wij het ook overal mee eens zijn of dat wij geen vragen hebben. 

Met betrekking tot Langevaart betreurt de CDA-fractie het dat er slechts maximaal 150 woningen i.p.v. 200 woningen worden voorzien zoals destijds in het Masterplan was vastgelegd. Dit komt o.a. door het besluit van max. 3 bouwlagen.  Gevolg:  50 nieuwbouwwoningen minder in Bleiswijk.

Wat het Merenweg gebied betreft vinden wij het een goed voorstel om nu over de verbrede Lijsterlaan te spreken en deze ook als eerste in ontwikkeling te nemen. Wij zien in deze startnotitie ook terug dat de senioren gehoor hebben gevonden middels de inbreng van hofjes.

Aanvullend, maar dan voor jongeren deed Van Harn een appel op het college om een onderzoek te starten om ook nieuwbouw studio’s te bouwen voor jongeren die niet de financiële middelen hebben voor een starterswoning. Er moet hierbij gedacht worden aan een studentachtige woonconstructie met bijvoorbeeld een gezamenlijke- woonkamer en keuken. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk dat jongeren onnodig langer in het ouderlijk huis blijven wonen.

Second opinion verkeersonderzoek woningbouwontwikkeling Merenweg Bleiswijk. De aansluiting op de N209 van uit Bleiswijk- zuid is een groot pijn punt voor de bewoners van Bleiswijk en CDA-fractie deelt deze pijn.  De CDA-fractie is van mening dat de voorgestelde oplossing, door een extra doorgaande strook op de N209 toe te voegen t.p.v. kruispunt Bleiswijk-zuid,  geen toekomst bestendige oplossing  is maar een voorlopig lapmiddel. Een veel robuustere oplossing zou zijn om de Merenweg rechtstreeks door te trekken naar de N209. Maar die variant mocht niet verder uitgewerkt worden in dit onderzoek vanwege te hoge kosten. Echter indien er geen adequate oplossing komt voor het ontsluitingsprobleem van Bleiswijk-zuid naar de N209 kan dit gevolgen hebben voor de bouwsnelheid van nieuwbouwwoningen in het Merenweggebied. Of erger dat er minder woningen in het Merenweg gebied gebouwd zullen gaan worden.

De CDA-fractie was niet de enige partij die haar zorgen uitsprak over de ontsluiting van Bleiswijk-zuid naar de N209 a.g.v. de toekomstige 700 nieuwbouwwoningen in het Merenweg gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.