07 november 2022

'Vadertje gemeente zal wel voor u zorgen'

'Vadertje gemeente zal wel voor u zorgen'

Dat gevoel bekroop de CDA-fractie bij de behandeling van de begroting afgelopen donderdag. Twee voorbeelden: 

1) Terwijl het college van de lasten voor inwoners opvoert met ruim vier ton, krijgt u er aan de andere kant heuse gemeentelijke voetballen voor terug (de 'sportbox', op voorstel van Leefbaar 3B). Sinds wanneer kunnen kinderen zelf niet meer sparen voor een voetbal?

2) Ook ondernemers gaan meer dan miljoen meer belasting betalen, terwijl aan de andere kant de Sinterklaasintocht structureel 3.000 euro subsidie gaat ontvangt dankzij een breed gesteund amendement van de VVD met een hoge symbolische waarde. Overigens had de burgemeester al een eenmalige bijdrage toegezegd. 

Het wrange is ook nog eens dat complete lastenverhoging op dit moment niet nodig is, omdat voor 2023 een overschot op de begroting van bijna 2 miljoen wordt verwacht. De onderbouwing is dan ook 'dat onze inwoners er aan kunnen wennen als de lasten in 2024 nog verder stijgen' respectievelijk 'omdat het ondernemersklimaat hier zo goed is'. Toen brak onze klomp.

 

CDA-fractievoorzitter Van den Beukel stak zijn verbazing niet onder stoelen of banken: "Ik dacht dat we van een verzorgingsstaat naar coöperatieve samenleving wilden? Maar de verzorgingsstaat wordt hier met enthousiasme weer opgetuigd, met gratis ov, gemeentelijke voetballen en subsidie voor wie dat maar wil, en snel stijgende belastingen. De ruimte voor inwoners en ondernemers om zelf keuzes te maken en initiatief te nemen wordt beperkt. En dat in een tijd van gierende inflatie en energiecrisis waarin elke euro extra lasten er eentje teveel kan zijn!"

 

Hij voegde daaraan toe: "Het probleem op onze begroting is dat we na volgend jaar in 2024, 2035 en 2026 respectievelijk 1, 3 en 8 miljoen in het rood staan. Wat we nu dus moeten doen, is alleen hoognodige structurele kosten toevoegen aan de begroting. Exact het tegenovergestelde van wat de meerderheid in deze Raad nu dus doet. Zij maken onze inwoners blij met een dode mus, want we stevenen af op een situatie waarin we leuke dingen zoals gratis ov voor ouderen snel weer moeten afschaffen, of de belastingen enorm moeten verhogen, want dit beleid is niet vol te houden, zoals duidelijk uit de meerjarencijfers blijkt. Ook als CDA Lansingerland willen we investeren in de samenleving, maar dan op een verstandige manier vanuit de Eneco-middelen: die lenen zich voor eenmalige investeringen. Denk aan investeringen in een fietstunnel onder de N209, het warmtenet, de groene schil rond Lansingerland en investeringsfondsen voor Kruisweg en Rotte.    

 

Tot slot brak Van den Beukel een lans voor de 'wijkbrandweerman'. Veiligheid is een kerntaak van de overheid en met beperkte middelen blijkt zo'n wijkbrandweerman veel leed te kunnen voorkomen, door voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren in ouderencomplexen, bij scholen (vuurwerkvoorlichting), gebouwen van woningcorporaties en VVE’s. Later dit jaar volgt een presentatie hierover vanuit de brandweer en dan hopen we op steun vanuit de Raad voor dit belangrijke initiatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.