05 oktober 2021

Vaststelling toetsingskader Enecogelden

In de gemeenteraad van 30 september is met algehele stemmen het Toetsingskader Enecogelden vastgesteld.

In 2020 zijn de aandelen Eneco verkocht wat onze gemeente een boekwinst van € 137,6 miljoen opgeleverd heeft. De gemeenteraad heeft afgesproken om een toetsingskader op te stellen waarmee er in de toekomst een voor iedereen heldere en duidelijke leidraad is om te toetsen waar ideeën of initiatieven aan moeten voldoen om in aanmerking te komen om Enecogelden aan te besteden.

Het CDA is van mening dat de Enecogelden over meerdere jaren gespreid en langdurig te gebruiken moet zijn en absoluut niet op korte termijn op te consumeren. Het CDA is wil dit geld echt inzetten voor dingen waar onze kinderen en kleinkinderen nog van kunnen zeggen: ‘Dat is ooit betaald van het Enecogeld’.

Het vastgestelde toetsingskader is een leidraad voor initiatieven en ideeën, het is de gemeenteraad welke de uiteindelijke afweging maakt en beslist waaraan de Enecogelden worden besteed. Met een goed toetsingskader als uitgangspunt is het daarbij ook zaak om burgerparticipatie te betrekken. Op infinitief van Leefbaar3B zijn er 2 amendementen over burgerparticipatie ingediend en aangenomen. Als voorstander en initiatiefnemer van Right to Challenge heeft het CDA van harte met deze amendementen ingestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.