07 november 2022

Veel belangstelling voor lezing Paul Schenderling

Klapstoelen waren nodig om de ruim 50 bezoekers allemaal een plaatsje te geven in de Bibliotheek Oostland in Berkel en Rodenrijs afgelopen woensdag. De lezing van Paul Schenderling kon op veel publieke belangstelling rekenen, zowel van leden als niet-leden van het CDA Lansingerland. 

Schenderling legde in zijn lezing uit hoe wij een stuk beter met onze aarde om kunnen gaan als we economische groei niet als belangrijkste streven meer zien. De econoom die een historische band heeft met Lansingerland gaf onlangs het boek ‘Er is leven na de groei’ uit, waarin hij zijn modellen en theorieën uitlegt. Daar heeft hij elf vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen bij betrokken. Kort gezegd is er volgens hem aan de productiekant van de economie voldoende beweging om duurzamer te worden, maar aan de consumentenkant is er nauwelijks een impuls. Hij pleit er dan ook voor om arbeid minder te belasten en consumptie meer.  

Zelf liet Schenderling weten al zo te leven. “Met name elektrische apparatuur schrijven we heel snel af, terwijl de levensduur veel langer is”, hield hij de toehoorders voor. Door consumptie meer te belasten verwacht hij dat mensen bewuster spullen gaan aanschaffen. “Een langere levensduur is dan veel interessanter.” Aan de hand van statistieken en grafieken onderbouwde Schenderling zijn stelling. Toch was er wel kritiek vanuit de zaal. Zo vroegen meerderen zich af of de laagste inkomens niet extra hard geraakt worden door een dergelijke opzet. Volgens de econoom is dat een logische vraag, maar zal de praktijk uitwijzen dat zij het ook beter krijgen omdat de prijzen van voedsel zullen dalen. De productie daarvan is vaak dichtbij, in tegenstelling tot het halen van apparatuur uit China. 

Bezoekers waren na afloop zeer tevreden over de avond. Namens de fractie en het bestuur willen we Cees van der Burg en Dick den Bakker bedanken voor het organiseren van deze inspirerende avond.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.