25 februari 2023

Verkiezingsdebat over seniorvriendelijke provincie op 7 maart

KBO-PCOB Zuid-Holland organiseert samen met negen politieke partijen op 7 maart a.s. om 10.30 uur in zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs een verkiezingsdebat over het ‘Manifest voor een seniorvriendelijke provincie Zuid-Holland’. Het debat vindt plaats met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart a.s. Het is een mooie gelegenheid te horen wat de meningen zijn van politieke partijen over bijvoorbeeld seniorvriendelijk wonen, mobiliteit, groene omgeving en een provincie, waarin iedereen kan meedoen. Vertegenwoordigers van politieke partijen discussiëren aan de hand van stellingen over deze onderwerpen. Debatleider is Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB. Na het debat is er een lunch. Toegang is gratis. Wilt u erbij zijn? Meld u dan voor 5 maart 2023 aan via [email protected].

Stellingen

Tijdens het debat worden de vertegenwoordigers van politieke partijen uitgedaagd om hun mening te geven over diverse stellingen. Bijvoorbeeld, vinden ze dat de provincie Zuid-Holland het bouwen van passende en levensloopbestendige woonvormen voor senioren meer moet stimuleren? En, hoe kan de provincie gemeenten helpen bij het realiseren van voorzieningen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en passende zorg krijgen? Zorgt de provincie voor voldoende openbaar vervoer dat bereikbaar en toegankelijk is voor ouderen en voor mensen met een beperking? In hoeverre zijn de politici het eens met de stelling dat de provincie zich sterk moet maken voor een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en van waarde is, ongeacht verschillen in bijvoorbeeld levensopvatting? Over deze en andere onderwerpen zal de debatleider de provinciale politici ‘aan de tand voelen’.

Deelnemers aan debat

Deelnemers aan dit politieke debat zijn Jeroen Heuvelink (D66), Gerard van de Breevaart (SGP), Gregor Rensen (PvdA), Willem Bakx (GOUD), Carla van Viegen (PvdD), René van Hemert (VVD), Steven Datema (ChristenUnie), Tea Both (CDA) en Ellen Verkoelen (50PLUS).

KBO-PCOB

KBO-PCOB is een belangenorganisatie voor senioren met ruim 35.000 leden in Zuid-Holland met meer dan 50 plaatselijke afdelingen. Voor de provinciale verkiezingen heeft KBO-PCOB een ‘Manifest voor een seniorvriendelijke provincie Zuid-Holland’ opgesteld over het beleid dat ouderen verwachten van de

provincie om zich (weer) in de provinciale politiek te kunnen herkennen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.