02 december 2019

Verkoop aandelen Eneco

Op 25 november werd bekend dat er een principeakkoord is bereikt over de verkoop van de aandelen Eneco aan Mitsubishi corporation en Chubu Electric Power voor een bruto bedrag van 4,1 miljard euro. Hier gaan de transactiekosten van de verkoop nog af. Lansingerland bezit 3,38% van de aandelen Eneco en kan een bedrag van 138 miljoen euro bruto tegemoet zien. Een flink bedrag en een stuk hoger dan verwacht. Het CDA Lansingerland is blij met de aangekondigde transactie. Eerder hebben wij aangegeven dat het eigendom van een commerciële energieleverancier geen kerntaak van de gemeente is en dat daarom verkoop van de aandelen gewenst is. Daarbij moeten uiteraard zowel de belangen van medewerkers als de duurzame visie van Eneco geborgd zijn. Voor zover wij kunnen beoordelen is dit bij het bod van Mitsubishi en Chubu het geval.

Hoe gaat het nu verder: de volgende stap is dat de gemeenteraad een besluit neemt dat het geen bedenkingen en geen bezwaar heeft bij de verkoop van de aandelen Eneco. Vervolgens neemt het College van B&W het formele besluit. Zo gaat het ook in de 43 andere gemeenten die aandeelhouder van Eneco zijn. Indien 75% van de aandelen ter verkoop wordt aangeboden wordt deze definitief.

Wat te doen met al dit geld? Dat is een vraagstuk waar de gemeenteraad zich de komende tijd over moet buigen. Een grote verantwoordelijkheid waar wij zeer zorgvuldig in moeten zijn. Hierbij is er gelukkig voldoende tijd, want er zijn geen deadlines die ons dwingen tot snelle keuzes. Wat voor het CDA allereerst van belang is, is dat we een oplossing vinden voor het verlies van het jaarlijkse dividend van Eneco. Want met de verkoop stopt deze jaarlijkse structurele inkomstenbron van de gemeente (over het afgelopen jaar ca. 2,3 miljoen euro) en deze inkomstenbron gebruiken we nu om de begroting sluitend te krijgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door met een deel van de Eneco opbrengst schulden af te lossen, waardoor we daar minder rente over hoeven te betalen. Maar daarna zal er waarschijnlijk nog een flink bedrag over blijven waar vrijere keuzes mee gemaakt kunnen worden. Zodra duidelijk is om welk bedrag dit precies gaat willen wij graag weten wat de ideeën van de inwoners van Lansingerland zijn over het besteden van de opbrengst van de Eneco gelden. Investeren in fonds voor duurzame projecten in Lansingerland? Investeren in voorzieningen voor onze inwoners? Investeren in woningen voor starters of senioren? Een deel van het geld via een verlaging van bijvoorbeeld de OZB teruggeven aan onze inwoners? Of een combinatie hiervan? Er zijn zeer veel varianten mogelijk en het CDA hoort graag wat de mening van onze inwoners en ondernemers is over de besteding van het Eneco-geld.  Wij zullen er dan ook goed op toezien dat het betrekken van de inwoners bij de besluitvorming goed georganiseerd is en zullen daarnaast ook zelf bij braderieën en jaarmarkten uw mening vragen.

Matthijs Ruitenberg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.