12 februari 2023

Waarschuwingsborden geplaatst!

Onlangs zijn op het kruispunt Hoekeindseweg- Lijsterlaan in Bleiswijk waarschuwingsborden voor automobilisten geplaatst. Deze waarschuwingsborden geven aan dat het kruispunt ook een fiets oversteekplaats betreft.

Het is het resultaat van schriftelijke vragen die door Charles van Harn aan het college zijn gesteld. Hij heeft bij het college aandacht gevraagd voor de overstekende fietsers op dat kruispunt. Door het ontbreken van een duidelijke wegmarkering was het onduidelijk waar de fietser ging oversteken. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor fietser en automobilist.

Laten we hopen dat nu de waarschuwingsborden zijn geplaatst de automobilist maar ook de fietser meer rekening met elkaar zullen houden op dit kruispunt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.