24 februari 2022

Wethouder Van den Beukel neemt verantwoordelijkheid en treedt af

Jan-Willem van den Beukel heeft besloten om per direct af te treden als wethouder in Lansingerland. Reden voor dit besluit zijn de gemaakte rekenfouten in de financiële administratie van de gemeente. Uit analyse is gebleken dat deze fouten al in oktober in detail bekend waren binnen de gemeentelijke organisatie, maar dat er verzuimd is deze informatie onder de aandacht te brengen van de wethouder financiën Van den Beukel, van het college van B&W en de gemeenteraad. Hiermee waren zowel college van B&W als gemeenteraad niet in staat om op basis van de volledige informatie besluiten te nemen over de gemeentelijke begroting.

Van den Beukel: “Ik ben politiek verantwoordelijk voor de gang van zaken. Daar loop ik niet voor weg. Daarom heb ik de gemeenteraad laten weten dat ik per direct ontslag neem als wethouder. Als wethouder heb ik altijd naar eer en geweten gehandeld, en daar hoort verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte fouten in de organisatie bij. Het was een groot voorrecht om wethouder van deze prachtige gemeente te mogen zijn. Ik kijk met trots terug op de bereikte resultaten, met het definitieve bestemmingsplan voor de 3000 woningen op Wilderszijde, de visie voor de innovatieve glastuinbouw en de uitbreiding van het Lage Bergse Bos als hoogtepunten. Als de kiezer het ziet zitten, wil ik zeker terugkeren als raadslid en als het kan als wethouder. Mijn ambitie om me in te zetten voor een veiliger Lansingerland, voor ons verenigingsleven en voor een groener Lansingerland is onveranderd groot.”

Fractievoorzitter Matthijs Ruitenberg van het CDA Lansingerland heeft diep respect voor de keuze van Van den Beukel. “Ik ken Jan-Willem van den Beukel als een principieel en rechtschapen mens, die uitgaat van vertrouwen en zo ook bestuurt. Het nemen van verantwoordelijkheid en zo staan voor je medewerkers is Jan-Willem ten voeten uit. De fractie heeft en houdt het volste vertrouwen in hem als lijsttrekker.”

Hier sluit partijvoorzitter Hans Koster zich volmondig bij aan. “Wij hebben het volste vertrouwen in Jan-Willem als lijsttrekker. De hele CDA-familie staat achter hem. Ik heb er alle vertrouwen in, dat ook de kiezer ziet dat een scherp en integer politicus als Jan-Willem van den Beukel nodig is voor een beter Lansingerland.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.