13 april 2024

Wijkmanager krijgt plek in Integraal veiligheidsplan

De wijkmanager en het wijkgericht werken krijgen een belangrijke plek in de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan voor de komende jaren. Die toezegging deed burgemeester Pieter van de Stad op vragen van het CDA Lansingerland tijdens de commissie Algemeen Bestuur.

In het Integraal Veiligheidsplan staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren om wil gaan met een aantal veiligheidsvraagstukken. Daarbij zijn er vier speerpunten benoemd, die zijn opgesteld op  basis van eerdere commissievergaderingen en inloopavonden. De eerste is Leefbare, veilige en krachtige wijken. Daar willen wij dus de wijkmanager in terugzien bij de uitwerking van het uitvoeringsplan, waarin komt te staan welke acties en doelen er concreet worden verwacht. Daarbij hebben wij, samen met Leefbaar 3b en de VVD, gepleit voor een belangrijke rol voor Buurttoezicht Lansingerland. De verhoudingen tussen de gemeente en BTL zijn tot het vriespunt gedaald. BTL heeft aangegeven stappen te willen zetten om de relatie te verbeteren en het is aan de gemeente om die handschoen op te pakken, wat onze fractie betreft.

Het tweede speerpunt is Zorg en Veiligheid. Daarbij gaat het om zaken als huiselijk geweld en is er extra aandacht voor de kwetsbare jeugd. Doel daarbij is vroegsignalering om zo grotere problemen te voorkomen. Het derde punt gaat over Digitale Veiligheid. Steeds meer inwoners zijn de dupe van online criminaliteit. Denk aan de zogenaamde appjes van een kind dat een nieuw nummer heeft, terwijl er een crimineel achter schuilt die geld probeert af te trogellen met zogenaamde openstaande rekeningen. De gemeente wil inwoners weerbaarder maken tegen deze vorm van criminaliteit, iets wat wij zeker steunen.

Het vierde punt gaat over de resterende veiligheidsthema’s. Denk aan ondermijning van bedrijven, waarbij bijvoorbeeld logistieke bedrijven worden gebruikt voor drugshandel of een loods die wordt verhuurd voor bedrijfsactiviteiten, maar uiteindelijk blijkt te worden gebruikt als drugslaboratorium.

Als CDA zijn wij positief over het voorliggende Integrale veiligheidsplan, maar zoals altijd draait het om de uiteindelijke uitvoering. Wat gaan we wel en niet doen? En wat doet het tekort aan mankracht met deze plannen? Als fractie blijven we dit proces scherp monitoren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.