10 oktober 2017

Wilderszijde in ontwikkeling

Wilderszijde is één van de grote uitdagingen voor Lansingerland. Dit gebied, van ca 130 ha, gelegen in de kern Bergschenhoek, tussen de N209, de Boterdorpseweg, de HSL-lijn en de Wildersekade gaat (opnieuw) ontwikkeld worden. Het plan is om Wilderszijde in ca 7 tot 12 jaar te ontwikkelen.

Tijdens een informatieavond hebben wij uitleg gekregen van de gemeente over de herontwikkeling van deze te realiseren woonwijk. In de commissie Ruimte van begin oktober hebben wij het Ambitiedocument voorgelegd gekregen en besproken.

De gemeente heeft samen met 6 actieve projectontwikkelaars die al verbonden zijn aan Wilderszijde gewerkt aan een nieuw startpunt voor de ontwikkeling van Wilderszijde. Dit was nodig omdat er sinds het eerste masterplan uit 2007 veel is veranderd. Het ambitiedocument voor Wilderszijde legt vast waar partijen naar streven gezamenlijk te realiseren. Het is een gedeelde inspannings- en onderzoeksplicht om binnen die ambitie het hoogst haalbare te realiseren.  

 

Enkele hoofd ambities zijn:

-    Een landschap van ontmoetingen (mix van wonen, werken, zorgen en verpozen voor alle leeftijden)

-    Toekomstgericht (gasloze wijk, gefaseerd naar energieneutraal, ingericht voor klimaatadaptatie)

-    Toegankelijk (snel rondom A16/Hoogwaardig Openbaar Vervoer en langzaam binnen)

-    Contrastrijk (groen en wonen, duidelijk contrast tussen buurten, hoogbouw en laagbouw) 

Als dit ambitiedocument in de komende raadsvergadering van oktober is goedgekeurd, zal de raad op de hoogte gehouden worden en betrokken worden in de verdere procedure, via de nota van uitgangspunten, het masterplan en bestemmingsplan.

Het CDA heeft extra aandacht gevraagd in de plannen voor de leefbaarheid van de wijk. Er is een enorme uitdaging voor de ontwikkeling van deze wijk met betrekking tot geluidsproblematiek van het vliegveld, de HSL en de rijksweg A16/A13. Ook de hoeveelheid fijnstof in dit gebied heeft extra aandacht nodig.

De fractie van het CDA kan zicht vinden in de genoemde ambities en hoofdlijnen van dit document en vinden ze veelbelovend. Het zal een hele uitdaging worden om de ambities te realiseren met alle partijen die al rechten en claims hebben in dit gebied. Dit ambitiedocument geeft wel hoop, en bied perspectief, omdat het met deze partijen is samengesteld. Andere stakeholders zijn ook betrokken bij het samenstellen van het ambitiedocument. (Rotta, Eneco, Stedin, Hoogheemraadschap, 3B wonen en de ondernemersvereniging Lansingerland)

 

We houden u op de hoogte van de verder ontwikkelingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.