Functie Vicefractievoorzitter
Woordvoerder ●    Economische zaken (incl. ondernemersklimaat)
●    Bedrijventerreinen
●    Recreatie en toerisme
●    Inkomen, armoede & participatie
●    Inclusie
●    Inburgering en integratie
●    Noodopvang vluchtelingen
●    Huisvestiging statushouders
Werkgroep Commissie voor onderzoek geloofsbrieven | Commissie Democratische vernieuwing (voorzitter)
Kern- / wijkvertegenwoordiger West I & West II
Raadslid vanaf 30-03-2022
Nevenfunctie(s) Horeca-exploitant | Bestuurslid Proef Dongen
Contactgegevens [email protected] 

Coert, 48 jaar, is een bekende in Dongen. Als horeca-exploitant van café De Salamander weet hij alles van ondernemen én is hij thuis in wat er leeft in Dongen.

Let's connect:


Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Coert van Os. 50 jaar, gelukkig getrouwd met Jolanda en 3 prachtige dochters van 15, 19 en 21 jaar. Sinds 1999 exploiteren wij het horeca gedeelte van sportcomplex de Salamander in Dongen. Hier komt jong en oud over de vloer die wij telkens weer met een heerlijk gevoel naar huis zien gaan. Ik heb me van jongs af aan al ingezet voor het verenigingsleven door middel van diverse bestuurlijke functies en ook op de scholen van mijn kinderen heb ik me altijd ingezet als vrijwilliger ook geef ik nog steeds EHBO les voor groep 8 van de Dongense basisscholen. Ik ben ook 9 jaar voorzitter mogen zijn van Horeca Nederland afdeling Dongen en momenteel ben ik ook bestuurslid van Proef Dongen. Afijn een geboren, betrokken en getogen Dongenaar.

Waarom wilde je gemeenteraadslid worden?

Graag zet ik mij in voor de Dongense gemeenschap en zo om voor de volgende generatie een nog mooier en stabiel Dongen neer te zetten. In de afgelopen jaren ben ik nog al tegen wat dingen aangelopen waarvan ik denk dat daar anders mee omgegaan kan worden. Als ondernemer weet ik als geen ander hoe druk een ondernemer kan zijn maar toch vind ik het belangrijk dat ondernemend Dongen ook in de raad is vertegenwoordigd.

Waar zet jij je voor in? En hoe doe je dat?

Ik zet me in voor behoud van onze leefbaarheid in onze gemeente en voor een eerlijke en transparante bestuurscultuur waarin naar onze inwoners wordt geluisterd en lokale expertise wordt benut. Ik zet me in voor iedere Dongenaar, en meeer specifiek voor onze ondernemers, verenigingen, de jongeren en onze senioren. Als horeca-man zie en spreek je heel veel mensen en de meeste mensen weten dat er aan de bar de beste ideeën ontstaan.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.