Functie Raadslid
Woordvoerder ●    Omgevingswet
●    Zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning (o.a. WMO)
●    Jeugdzorg
●    Gezondheidsbeleid
●    Dierenwelzijn
●    Ouderenbeleid
●    Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
●    Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
Werkgroep Werkgroep Omgevingswet
Kern- / wijkvertegenwoordiger Beljaart, Centrum
Raadslid vanaf 30-03-2022
Nevenfunctie(s) Supply chain management functie | Bestuurder stichting Yogamaatjes |  Lid ouderbetrokkenheid Anspachschool (onbezoldigd)
Contactgegevens [email protected] 

Marjolijn, 38 jaar, moeder van twee kinderen. Samen wonen zij in de Biezen. Naast haar werkzaamheden en de politiek is ze bestuurder van een stichting, waar vanuit ze met twee andere bestuurders een kinderyoga programma heeft opgezet. Voor Marjolijn is in oplossingen denken dé manier om politiek te bedrijven; een halfvol glas.

Let's connect:


Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Marjolijn Diepstra. Ik ben moeder van twee dochters. In het dagelijks leven werk ik 16 uur op een afdeling supply chain management. Naast mijn werkzaamheden en de politiek ben ik bestuurder van een stichting. Vanuit de stichting heb ik met twee andere bestuurders een kinderyoga programma opgezet. Ik ben een familiair persoon en houdt ervan om familie en vrienden bij elkaar te brengen. Ik heb een voorliefde voor dans, creativiteit en theater.

Waarom wilde je gemeenteraadslid geworden?

Ik wil mijn kennis en vaardigheden inzetten voor de mensen in de gemeente Dongen. Ik wil rust, ruimte en tijd creëren, zodat er verdieping en ontwikkeling ontstaat die op de lange termijn ten goede komt aan alle inwoners van de gemeente. Het welzijn van de inwoners gaat mij naar het hart. In een samenleving ben je zo sterk als je zwakste schakel. 

Waar zet jij je voor in? En hoe doe je dat?

Rust in de politiek is voor mij erg belangrijk. Conflicten hoeven niet lang te bestaan, als je maar luistert naar elkaar en het inlevingsvermogen hebt om je in de ander te verplaatsen. Dat wil niet zeggen dat je het eens hoeft te zijn met elkaar. Soms scheiden de wegen, maar de deur hoeft nooit gesloten te worden wat mij betreft. Dit zijn belangrijke eigenschappen die ik graag wilt uitdragen. Ik zet me, naast haar benoemde portefeuilles, graag in voor de kinderen, de leefomgeving, het welzijn van de inwoners en de algehele cohesie in de samenleving. Ik doe dat door gesprekken te voeren en aanwezig te zijn op zoveel mogelijk verschillende locaties in de gemeente en probeert daarmee een zo goed mogelijk objectief beeld te schetsen van wat er speelt. Deze kennis ligt ten grondslag aan alle overwegingen en inbreng die ik aanbied binnen de fractie en de raad.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.