06 juli 2022

CDA Heusden neemt met steun van GL/PvdA, DMP, D66 en Heusden Verbindt het voortouw met motie tegen gebruik van vervuilde grond in kwetsbare gebieden.

CDA Heusden heeft eerder al aangegeven voor behoud van de Spoordijk in de Baardwijkse Overlaat te zijn en deze niet te vervangen door een betonnen brug. Zo hebben vertegenwoordigers meegedaan aan een manifestatie en is een CDA-statenlid op locatiebezoek geweest.

De gemeente Heusden is voornemens om vervuilde grond met klasse “industrie” van de af te graven Spoordijk en andere locaties te gaan gebruiken bij de GOL plannen in Vlijmen-Oost. Hierover is de wethouder tijdens de informatievergadering stevig aan de tand gevoeld. De wethouder kon in de beantwoording van de vragen van CDA Heusden niet de zorgen over de gevolgen van het gebruik van vervuilde grond in de buurt van kwetsbare gebieden wegnemen. Zo maakt CDA zich ernstig zorgen over de kans dat zware metalen zoals Chroom en Zink door uitspoeling verspreid worden en zelfs in het grondwater terecht komen. Uitspoeling kan zowel plaatsvinden door neerslag als door waterberging bij hoog water.

Gesteund door bovengenoemde partijen was een motie voorbereid om te voorkomen dat vervuilde grond binnen de kaders van de wet in kwetsbare gebieden gebruikt zou worden. Wij zijn van mening dat vervuiling niet nog verder verspreid hoeft te worden en dat een schone leefomgeving belangrijk is. Na de toezegging van de wethouder om nader onderzoek te verrichten en alle vragen te beantwoorden is de motie voorlopig aangehouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.