19 februari 2021

Aan de slag met snellere woningbouw

De gemeente Woerden gaat aan de slag met snellere woningbouw en het inventariseren van toekomstige woningbouwlocaties

De gemeente Woerden gaat in opdracht van de gemeenteraad proberen om de woningbouw in de komende jaren verder te versnellen. Na het bouwrecord van 282 opgeleverde woningen in 2020 wil de raad dat ook de komende jaren het aantal huizen dat wordt opgeleverd hoog blijft. Op voorstel van het CDA Woerden heeft de gemeenteraad ook besloten toekomstige bouwlocaties te inventariseren.

Betaalbare woningen zijn schaars in de regio Woerden. De ambitie in Woerden is om 200 tot 300 woningen per jaar te bouwen, en in de afgelopen jaren is dat ook gerealiseerd. De gemeenteraad heeft met een motie het college van B & W opdracht gegeven om de plannen in de komende jaren waar mogelijk te versnellen. Hierbij dient speciale aandacht te worden geschonken aan betaalbare woningen in de huur en koopsector.

Het CDA-raadslid Toos van Soest is initiatiefnemer van de motie: "Wij willen hiermee de planontwikkeling op gemeentelijke eigen grond versnellen. Dat is mogelijk doordat de verschillende procedurele stappen die door de gemeente moeten worden gezet voor er op een bouwlocatie een heipaal de grond in kan in elkaar geschoven kunnen worden. Snelheid moet ook een belangrijkere factor zijn bij onderhandelingen met ontwikkelaars en de woningbouwcorporatie. Mogelijk kan zo de vertraging bij het bouwen op de voormalige schoollocatie in Kamerik worden ingelopen en de uitgifte van bouwgronden bij de ontwikkeling van Snellerpoort worden versneld".

De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen die het college de opdracht geeft om samen met inwoners een inventarisatie uit te voeren van alle kleine bouwlocaties die er nog zijn in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Als voorbeeld noemt het CDA de locatie van de brandweerkazerne in Harmelen (waar vervanging gaat plaatsvinden) en het industriegebiedje aan de Lindenlaan in Kamerik. Raadslid Van Soest : "De ontwikkeling van woningen duurt ongeveer zeven tot tien jaar, van planvorming tot het moment dat de bewoner de sleutel krijgt. Als we samen met de inwoners verder vooruitkijken kunnen we meer plannen klaarleggen en mogelijk ook sneller realiseren. Zo laten we de verschillende belangen zorgvuldige meewegen, maar kunnen we toch het tempo maken waar de woningnood om vraagt".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.