Goed bestuur

Wij staan voor goed en betrouwbaar bestuur. Onze raadsleden zijn benaderbaar. Onze wethouderskandidaat Arjan Noorthoek is een Woerdenaar. Inwoners en ondernemers kunnen hem gemakkelijk bereiken. Goed bestuur is ook keuzes maken. Wij kiezen liever voor het aanpakken van knelpunten, dan voor voortmodderen of -mopperen. Maar altijd geldt: we luisteren naar inwoners, geven uitleg als er vragen zijn en maken transparant welke afweging er is gemaakt. Altijd in voor koffie bij u thuis!

Dit zijn onze plannen

Lokaal bestuur
Het gemeentebestuur moet midden in de samenleving staan. De volksvertegenwoordigers van het CDA zijn benaderbaar en vertegenwoordigen iedere inwoner. Het gemeentebestuur moet betrokken zijn en eenvoudig toegankelijk voor inwoners en ondernemers.

 1. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad en het College van B&W in goede verstandhouding met elkaar samenwerken aan onze gemeente.
 2. De fractie van het CDA in de gemeenteraad is deskundig, actief en betrokken.
 3. We vinden het belangrijk dat wethouders onze gemeente kennen. Als het CDA deelneemt aan het college van B&W, leveren we dus een wethouder die uit de gemeente Woerden komt.

Participatie
Inwoners worden gelukkig steeds meer betrokken bij het maken van nieuw beleid en bij de voorbereiding van besluitvorming. Het proces van communicatie en participatie gaat nog niet altijd helemaal goed.

 1. Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Bij beleidswijzigingen en politieke keuzes worden inwoners betrokken, om een zo divers mogelijke input uit de samenleving te krijgen voordat we overgaan tot besluitvorming.
 2. De samenwerking van de gemeente met wijk- en dorpsplatforms kan beter. Het CDA wil dat er uiterlijk in 2023 afspraken worden gemaakt met alle dorps- en wijkplatforms. Die afspraken gaan over de samenwerking en verwachtingen.
 3. Het CDA wil dat de gemeente een lijst met vaste belanghebbenden (zoals het Stadshart en de fietsersbond) vaststelt en dat er een contactpersoon per belanghebbende komt.
 4. Te vaak blijkt dat inwoners niet voldoende zijn geïnformeerd over nieuw beleid of over de uitvoering van beleid. Het CDA wil dat er veel vaker gebruik wordt gemaakt van gerichte bewonersbrieven.
 5. Het CDA vindt het belangrijk om lokale media te versterken.

Een Woerdense ombudsman
Het CDA Woerden heeft goede ervaringen met de inzet van een (eigen) onafhankelijke en onpartijdige ombudsman. Wij denken dat het goed is om in Woerden een lokale ombudsfunctie in te richten. Inwoners kunnen daar terecht als zij ergens niet uitkomen met de gemeente.

 1. Het CDA Woerden wil een ombudsman instellen die van de gemeenteraad de opdracht krijgt om inwoners te helpen wanneer zij klachten hebben over de gemeente.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie heeft in de afgelopen jaren een besparing van 1,5 miljoen euro gerealiseerd, onder andere door automatisering en door efficiënter werken. Ook de komende jaren zal daar aandacht voor moeten blijven. Tegelijkertijd moet er oog zijn voor voldoende kwaliteit in de gemeentelijke organisatie zelf.

 1. De gemeente moet niet te afhankelijk zijn van extern advies of van ingehuurde expertise. Het CDA wil daarop besparen door met hetzelfde budget experts in dienst te nemen, en door te kijken of extern advies wel echt nodig is.
 2. Op het gebied van ruimtelijke ordening moet de gemeente de inwoners en ondernemers beter van dienst zijn. Het CDA wil graag dat ambtenaren met de inwoners en ondernemers meedenken over wat wél kan, in plaats van onmogelijkheden en beperkingen aan te geven. We komen met een actieplan hiervoor.

Kies jouw volksvertegenwoordiger
In Woerden is het CDA de grootste lokale partij. Onze kandidaten voor de gemeenteraad hebben hun netwerk in onze samenleving: bij sportverenigingen, kerken, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ze komen uit alle wijken en dorpen van onze gemeente.
Wat ons bindt zijn onze uitgangspunten die klassiek maar toch ook actueel zijn. Wij willen recht doen. Goed leven met en voor elkaar. Verschil verbinden. Samen verantwoordelijkheid nemen voor Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Kijk welk van onze volksvertegenwoordigers het best bij jou past bij onze kandidaten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.