De Bomen- en Bloemenbuurt is een prachtige woonwijk, met veel water en groen. Er is een grote diversiteit aan inwoners, sommige van hen wonen er al jaren, andere zijn er recent komen wonen. Dit komt ook omdat de woningen een grote aantrekkingskracht hebben op jonge Woerdenaren. In onze buurt zijn ook aandachtspunten. Het CDA Woerden wil daar in overleg met inwoners mee aan de slag gaan in de komende jaren.

Hier zetten we ons voor in.

  1. Versterken van de leefbaarheid in de wijk. Als CDA willen we de leefbaarheid van de wijk versterken, dat begint met zorg in de buurt, waar medisch centrum de Iepenhof een belangrijke rol in heeft. Door de nabije ligging bij het stadshart zijn er niet veel ontmoetingsplaatsen, we willen om eenzaamheid te bestrijden onderzoeken of er extra activiteiten georganiseerd kunnen worden voor ouderen in de wijk.
    De leefbaarheid van de Bomen- en bloemenbuurt wordt bepaald door een aantal belangrijke autowegen (Hollandbaan, Boerendijk, Chrysantstraat) langs en door de wijk. De supermarkten Lidl en Aldi trekken veel verkeer en rondom de scholen verdienen de oversteekplaatsen de nodige aandacht. Ook dat vergt aandacht voor de leefbaarheid.

  2. Verder werken aan het oplossen van het verkeersvraagstuk. Nadat er al meer dan 30 jaar over werd gepraat is twee jaar geleden een historisch besluit genomen. Er komt een extra brug over de Oude Rijn in Woerden-west. Als CDA hebben we de leiding genomen om dit probleem aan te pakken en tot een oplossing te brengen met maatschappelijk en politiek draagvlak. Dit besluit betekent dat de verkeersdrukte op de Boerendijk zal afnemen in de toekomst. Het is belangrijk dat dit besluit nu snel wordt uitgevoerd, daarmee willen we voortvarend aan de slag! 
    De leefbaarheid in de Bomen- en bloemenbuurt neemt dan toe. Onze verwachting is dat ook de recente herinrichting van de Boerendijk daaraan bijdraagt. Het is nog even wennen, maar door het vrijliggende fietspad en de veiligere oversteekplaats bij de Willem van Oranjeschool neemt de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers toe.
    Een zorg die ook speelt in onze wijk is de toename van verkeer op de Hollandbaan. Hoewel deze weg beter is ingericht voor doorgaand verkeer vinden we dat hier extra maatregelen nodig zijn om overlast van verkeer en geluid tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het aanplanten van extra groen, realiseren van stil asfalt en mogelijk een (gedeeltelijk) geluidsscherm.

  3. Mooi groen, goed onderhouden wegen, veilige schoolroutes. Onze wijk is een groene buurt en dat willen we graag zo houden. De bloemen in het voorjaar langs de wegen en het groen in de straten kleuren de wijk. Dat moet goed onderhouden worden. Dit geldt ook voor de wegen in de wijk. Belangrijk vinden we ook dat kinderen veilig kunnen oversteken en hun weg vinden naar school. Die routes hebben onze aandacht. Ook willen we snelheid van auto’s in de wijk verbeteren.

  4. Parkeren.  Een punt dat regelmatig bij ons wordt aangekaart is het parkeren in de wijk. Doordat er beperkt parkeerplaatsen zijn is er parkeeroverlast en kunnen hulpdiensten soms niet door de straten rijden. Het realiseren van meer parkeerplaatsen ten koste van groen in de wijk heeft niet onze voorkeur, wel denken we dat het creëren van beveiligde parkeerplaatsen net buiten de wijk voor bijvoorbeeld werkbusjes kan helpen. Ook willen we met inwoners in gesprek gaan of zij de voorkeur hebben voor een vergunningensysteem (iedereen tenminste 1 plek) of dat zij liever de huidige werkwijze (wie het eerst komt) blijven gebruiken.

Ik ben kandidaat voor het CDA Woerden uit onze wijk


#8 Iozefina Paulet
"Van jongs af aan houdt politiek me bezig. Tijdens mijn studie in Groningen ben ik in aanraking gekomen met het gedachtegoed van de christendemocratie en het CDA. Problemen oplossen vanuit kernwaarden zoals rentmeesterschap, solidariteit, publieke gerichtheid en gespreide verantwoordelijkheid spreken me zeer aan. Met deze kernwaarden in mijn hart en met mijn achtergrond in sport (schaken), energierecht en business analist wil ik me inzetten voor een beter Woerden."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.