Zegveld

Voor de leefbaarheid van Zegveld en De Meije in de toekomst is het belangrijk dat de voorzieningen op peil blijven. Supermarkt, (sport)verenigingen, school, kerk, Milandhof, brandweer en ondernemers zijn belangrijke bouwstenen voor de leefbaarheid in Zegveld. Samen met inwoners natuurlijk. Heel veel inwoners in ons dorp zetten zich als vrijwilliger of mantelzorger in voor onze gemeenschap.

Er is voldoende draagvlak nodig voor de leefbaarheid van ons dorp. Het bouwen van huizen voor Zegveldse woningzoekenden en behoud van lokale voorzieningen blijft belangrijk om Zegveld het mooie dorp te houden dat het nu is!

Hier zetten wij ons voor in.

 1. Huizen bouwen!  Belangrijke resultaten hebben we geboekt in de afgelopen jaren. Dankzij de inspanning van veel Zegvelders is woningbouw gerealiseerd bij WeidZ en is woningbouw gestart bij De Pionier. Ook in de toekomst zal kleinschalige woningbouw in Zegveld nodig zijn om onze eigen jongeren perspectief te geven op een huis en om inwoners op leeftijd de kans te bieden in Zegveld oud te worden. Bij nieuwbouw en bij vrijkomende huurwoningen moeten Zegvelders daarom voorrang hebben bij de toewijzing van woningen.
  We hopen de komende jaren te starten met woningbouwplannen op de locatie WeidZ II waar nu nog het kaaspakhuis van De Goeij staat. Ook de ontwikkeling van de locatie van Kruijt in de dorpskern is een plek waar woningbouw kan worden gerealiseerd. Het CDA wil ook samen met GroenWest kijken of dorpsvernieuwing kan plaatsvinden bijvoorbeeld aan het einde van de Molenweg waar verouderde huurwoningen staan. Belangrijk is natuurlijk dat de huidige bewoners dan wel in ons dorp kunnen blijven wonen.

 2. Leefbaarheid in Zegveld. De leefbaarheid van Zegveld is nauw verbonden aan voorzieningen als de supermarkt, de Milandhof, een pinautomaat, de scholen en het verenigingsleven. De Milandhof is een onmisbare schakel in het dorp. Het is onder andere ons dorpshuis, evenementenlocatie, restaurant, sporthal en bibliotheek. Mede door de coronacrisis is het voortbestaan van De Milandhof onzeker. Het CDA vindt dat de gemeente als het nodig is moet bijdragen om het voortbestaan ervan te garanderen. Daarmee blijft ons dorpshuis toekomstbestendig.
  De brandweerkazerne is oud en versleten. Het CDA zet zich samen met onze brandweer al enige jaren in voor een oplossing voor de langere termijn. Er is nu geld vrijgemaakt om in de komende jaren een nieuwe kazerne op een andere locatie te bouwen. Het CDA wil dat nu wordt doorgepakt zodat onze brandweervrijwilligers vanuit een hedendaagse kazerne kunnen oefenen en uitrukken.
  Zegveld Zorgt levert samen met andere vrijwilligersorganisaties zoals Welzijn Zegveld en de NPV een waardevolle bijdrage aan het welzijn van onze inwoners. Als CDA vinden wij de inzet van de vele vrijwilligers zeer waardevol. De gemeente moet dat waarderen en versterken. Het aantal ouderen in ons dorp zal de komende jaren toenemen. Daardoor zal de inzet van deze organisaties en mensen nog belangrijker worden.
  Een kans voor ons dorp is dat in 2027 nieuwbouw of renovatie van de Joraï-school op de planning van de gemeente staat. Het CDA wil dat de gemeente in overleg met het schoolbestuur, het dorpsplatform en andere partners met een visie komt scenario’s om met de nieuwbouw ook de leefbaarheid van het dorp te versterken. Dit kan eventueel op een andere locatie zijn dan waar de school nu staat.

 3. Ruimte voor Zegveldse ondernemers. Er is geen ruimte meer voor lokale ondernemers op de locatie Nijverheidsbuurt. Veel Zegveldse ondernemers zijn al naar buurgemeenten uitgeweken. Dit terwijl lokale ondernemers belangrijk zijn voor werkgelegenheid, sponsoring en bijvoorbeeld voor voldoende vrijwilligers die overdag voor de brandweer beschikbaar zijn. Het CDA wil daarom dat er gekeken wordt naar uitbreiding van het bedrijventerrein voor kleine lokale ondernemers. 

 4. Betere verkeersveiligheid van de hoofdroute door het dorp. Met de nieuwbouwwijk WeidZ en het nieuwe tennispark worden de Hoofdweg en Milandweg nog meer een doorgaande route die dwars door het dorp loopt, met verschillende oversteekplaatsen. Het CDA wil dat er in overleg met bewoners en het dorpsplatform gekeken wordt naar toekomstbestendige oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 5. Geen windturbines of zonnevelden in de polders van Zegveld. Om in de toekomst een leefbare aarde na te laten aan onze kinderen is verandering nodig van ons energieverbruik. Dat moet realistisch, betaalbaar en met oog voor het landschap worden gedaan. Het begint met energie besparen. Daarnaast willen we maximaal inzetten op het opwekken van zonne-energie op daken van huizen, boerderijen en bedrijven. Veel boeren hebben hun schuurdaken al vol gelegd met panelen, dat is een belangrijke stap. Ook kleine boerenwindmolens kunnen daaraan bijdragen. Voor hoge windturbines en zonnevelden zien we in de polders rondom Zegveld geen plek, die tasten het historische landschap van het Groene Hart hier te veel aan. Het CDA ziet daarvoor in onze gemeente alleen langs de A12 mogelijkheden. 

 6. Een vitaal buitengebied met oog voor onze boeren. In Den Haag worden plannen gemaakt die onzekerheid geven voor de boerenfamiliebedrijven in ons dorp. Het CDA is nauw verbonden met deze ondernemers en zet zich samen met onze vertegenwoordigers in de provincie en de Tweede Kamer voor hen in. In onze polders zijn boeren en koeien een vanzelfsprekendheid en wij zetten ons ervoor in dat dit in de toekomst zo blijft.   
  Recreatie in Zegveld en het buitengebied eromheen kan worden versterkt. Het CDA wil dat de gemeente samen met het dorpsplatform en lokale ondernemers aan kleinschalige toevoegingen werkt. Daarbij kan men onder andere denken aan wandelpaden rondom het dorp, klompenpaden door de polder en betere of zelfs nieuwe fietspaden.

Onze Zegveldse kandidaten

#1 Job van Meijeren
#16 Margriet Vermeij
#26 Piet Brak

Job van Meijeren

"De woningbouw bij Weidz en de Pionier laat zien dat de jarenlange inzet van heel veel Zegvelders uiteindelijk leidt tot resultaat. Daar wil ik graag samen met jou op verder bouwen! Het vraagstuk van woningbouw voor Zegveldse jongeren is niet voorbij en voor de toekomst vraagt de leefbaarheid van ons dorp veel aandacht. Ik wil me daar graag voor inzetten en zorgen voor een helder Zegvelds geluid in de Woerdense politiek. Dank voor uw stem en steun!"

Margriet Vermeij

"Voor de toekomst van ons dorp en het verenigingsleven in ons dorp is woningbouw van groot belang. Job zet zich daarvoor en voor ons dorp al jaren in en ik wil zijn inzet graag ondersteunen. Daarom ook ben ik ambassadeur van het CDA geworden op de kandidatenlijst. Ons dorp mag in Woerden niet vergeten worden. Als vrijwilliger bij Siveo ‘60 en de Oranjevereniging heb ik meer dan eens ervaren hoe belangrijk het is dat Zegveld een raadslid heeft dat weet wat hier speelt."

Contact

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met Job via [email protected] of via 0621590947. Volg het CDA Woerden en Job ook op sociale media. (linkjes).

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.