Woerden is een veilige gemeente om te wonen. Toch heeft ieder misdrijf en elke inbraak of fietsendiefstal een grote impact op slachtoffers, en criminaliteit moet worden bestreden. Wij richten ons vooral op vormen van criminaliteit die veel gevolgen hebben voor de slachtoffers, hun directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Voorbeelden zijn woninginbraken en ondermijning (georganiseerde misdaad en drugshandel). Daarnaast heeft het CDA veel oog voor de belangrijke rol van de brandweer in onze gemeente.

Dit zijn onze plannen:

 1. We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Als er landelijk meer capaciteit voor de politie komt, willen we dat de burgemeester zich hard maakt voor extra inzet in de buurt.
 2. Het CDA wil dat de politie niet te ver weg is, maar in de buurt van de inwoners. Daarom zijn we voorstander van het besluit om een nieuw politiebureau in Woerden te bouwen, zodat de politie hier blijft en niet vertrekt naar een buurgemeente.
 3. Wij willen dat het Woerdense team van handhavers (BOA’s) minimaal uit vier fulltime medewerkers bestaat, zodat er voortdurend handhaving beschikbaar is.
 4. Wij willen dat de gemeente samenwerkt met politie, belastingdienst en andere organisaties om ondermijning (georganiseerde misdaad) tegen te gaan. Wij willen dat onze inwoners voorlichting krijgen over ondermijning, met concrete voorbeelden, en dat ze weten waar ze signalen daarvan anoniem kunnen melden.
 5. De gemeente moet samen met de politie goede voorlichting geven over veelvoorkomende criminaliteit die veel impact heeft op de slachtoffers, zoals babbeltrucs en cybercriminaliteit.
 6. Wij willen dat er (tijdelijk) cameratoezicht komt op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties, zoals eerder bij Tournoysveld. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan een gevoel van veiligheid en kan helpen bij de opsporing van daders.
 7. Als CDA Woerden hebben we ons ingezet voor vernieuwing van de zwaar verouderde brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Vernieuwing staat wel op de planning, maar de voortgang is nog te traag. Wij zullen ons ervoor inzetten dat de nieuwbouw van de kazernes in de komende twee jaar van start gaat.
 8. Vanwege Europese regelgeving is er discussie over de vrijwillige brandweer. Wij maken ons zorgen over de mogelijkheid dat de vrijwillige brandweer helemaal verdwijnt. Samen met onze CDA-collega’s in Tweede Kamer en Europees Parlement zetten we ons in om dat te voorkomen.

 

Een groene buurt

De uitdagingen voor de gemeente Woerden op het gebied van de leefomgeving zijn groot. Het goed onderhoud van de openbare ruimte staat ter discussie. Het CDA wil dat er extra geld uitgegeven wordt om de buitenruimte op orde te houden. Er moeten echter ook scherpere keuzes gemaakt worden waar het geld wel en niet aan wordt uitgegeven. Voor de komende jaren zijn de grootste taken: het basisonderhoud goed op peil houden, groot onderhoud uitvoeren, en de openbare ruimte klimaatbestendiger maken om de gevolgen van hitte en forse regenbuien op te vangen.

Dit zijn onze plannen:

 1. Wij willen extra geld beschikbaar maken voor het onderhoud van de openbare ruimte. Deze moet schoon, heel en veilig zijn.
 2. Voor de openbare ruimte wil het CDA minder beleidsnotities en visies ontwikkelen, maar meer inzetten op het praktisch onderhoud. Het groen, de wegen, de stoepen en fietspaden, en de straatverlichting moeten eenvoudig en doelmatig worden onderhouden.
 3. De gemeente moet keuzes maken. Het CDA kiest voor goede kwaliteit van onderhoud aan wegen, stoepen en fietspaden. Veiligheid onderweg staat voorop.
 4. Groen is belangrijk, vooral groen in de buurt. Het CDA wil meer ruimte voor buurtgroen bij de (her)inrichting van woongebieden.
 5. We willen het groen in de gemeente wat meer zijn gang laten gaan. We stimuleren ecologisch maaibeheer en ontmoedigen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, zowel in de openbare ruimte als in tuinen. Bij het beheer van het groen is veiligheid het uitgangspunt. Bij vernieuwing van groen wordt gekozen voor planten en bloemen die van nature in Nederland groeien. Hiermee willen we bijdragen aan de biodiversiteit van planten en dieren.
 6. De groene gebieden in onze parken zijn oases van rust. Voorbeelden zijn Landgoed Bredius, wijkpark Molenvliet, het Westdampark, het Park Mijzijde en het Koningspark. Die parken willen wij beschermen en versterken.
 7. Woerden werkt aan een aanpak om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken voor 2050. Wij zijn hier een voorstander van en willen maatregelen nemen om hittestress en wateroverlast in te toekomst te voorkomen. Dat combineren we met de planning van groot onderhoud.
 8. De straatverlichting van de gemeente Woerden is oud en versleten. Het CDA wil dat alle verlichting in de komende tien jaar wordt aangepakt om deze te vervangen en te verduurzamen. Hiermee worden ook energiekosten bespaard.
 9. Het CDA vindt het belangrijk dat er in iedere wijk goede speelvoorzieningen zijn voor kinderen. Dit willen we in vier jaar tijd geregeld hebben. Daarbij wordt ook gekeken hoe initiatieven van bewoners de speelplekken leuker en mooier kunnen maken. Dit kan voor de gemeente kosten besparen. In Kamerik is hier al ervaring mee opgedaan.
 10. Meldingen van inwoners over de openbare ruimte worden op werkdagen binnen 24 uur opgepakt. Er wordt altijd een reactie gegeven over wat er met een melding is gedaan. Er is een serviceploeg die deze zaken snel oppakt.
 11. Het CDA wil dat inwoners een grotere bijdrage leveren aan een groene leefomgeving. Te vaak zijn tuinen nog vooral bestraat. Samen met tuincentra, hoveniers en inwoners willen we extra aanmoedigen dat inwoners meer groen in de tuin zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.