Het beste antwoord op het woningtekort is huizen bouwen. Daarom wil het CDA Woerden de komende jaren 1.200 woningen bouwen in onze gemeente. Dat doen we binnen Woerden (met name in Snellerpoort, het Stationsgebied en Nieuw-Middelland), maar ook voor de lokale behoefte in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Onze prioriteit is het bouwen van betaalbare koopwoningen voor starters en doorstromers. Ook moeten er extra sociale huurwoningen worden gebouwd.

Dit zijn onze plannen

Meer en sneller bouwen
In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente Woerden de bouw van nieuwe woningen vergroot van 125 tot 180 woningen per jaar. Dat is echter niet genoeg. In de Woningbouwvisie gaan we uit van 300 tot 400 woningen per jaar, en de benodigde plannen daarvoor worden al uitgewerkt. Het CDA wil alles op alles zetten om dit voor elkaar te krijgen.

  1. Het CDA Woerden wil in de komende vier jaar 1200 woningen bouwen. Onze inzet is dat dit minstens 240 nieuwe sociale huurwoningen zijn (20%) en minstens (30%) 360 goedkopere koopwoningen.
  2. In Woerden worden de meeste nieuwe woningen gebouwd in De Poort van Woerden: de nieuwe wijken Snellerpoort en Nieuw-Middelland, verbonden door het Stationsgebied.
  3. In Harmelen, Kamerik en Zegveld wordt op kleinere schaal bijgebouwd, gericht op de lokale woonbehoefte.
  4. Het CDA Woerden ook wil eensgezinswoningen met tuin laten bouwen, dus niet alleen appartementen.
  5. We stellen een ‘Aanjaagteam’ in, zodat er sneller woningen gebouwd kunnen worden. In dit team zitten mensen van de gemeente, de woningbouwcorporatie en projectontwikkelaars.
  6. Wij willen dat de gemeente actief op zoek gaat naar nieuwe bouwlocaties voor de toekomst. Als het nodig is, moet de gemeente deze grond kopen. Kansrijke locaties zijn (voormalige) bedrijfsruimten die in woongebieden liggen, en een toekomstige ontwikkeling van woningen langs de Rijn richting Barwoutswaarder.

Sturen met regels
Veel van de regelgeving op de woningmarkt komt van de regering in Den Haag. Het CDA in Woerden heeft nauw contact met provinciale en nationale vertegenwoordigers om daarop invloed uit te oefenen. Maar ook lokaal kan de gemeente met behulp van regels de woningmarkt beïnvloeden. Het CDA Woerden wil dat de gemeente Woerden zich daarvoor inzet.

  1. Wij willen dat woningen die nieuw gebouwd worden niet worden verkocht aan investeerders, maar alleen aan eigenaren die daar zelf gaan wonen (zelfbewoningsplicht). Ook willen we niet dat bestaande woningen worden opgekocht door investeerders. Een huis is om in te wonen, niet om geld mee te verdienen. We willen een opkoopbescherming tegen opkoop door investeerders invoeren.
  2. Doorstroming geeft meer mensen een kans op de woningmarkt. Het CDA Woerden wil dat mensen die een sociale huurwoning achterlaten gedeeltelijk voorrang krijgen voor goedkope koopwoningen.
  3. Het CDA wil meer woonruimte beschikbaar maken door leegstaande winkels en kantoorpanden om te laten bouwen tot woningen. Ook is het soms mogelijk om grote huizen te splitsen in meerdere kleine appartementen. De gemeente kan hierbij helpen door de regelgeving te vereenvoudigen en sneller vergunningen te verlenen.

Vergunningverlening voor bouw en verbouw
De gemeente moet inwoners en ondernemers meer ondersteunen als het gaat om bouw en verbouw van woningen. Het CDA wil dat ambtenaren met de inwoners en ondernemers meedenken over wat wél kan, in plaats van alleen de onmogelijkheden en beperkingen aan te geven. Hiervoor lanceren wij een actieprogramma. Dit programma moet leiden tot kortere doorlooptijd en minder frustratie bij (ver)bouwplannen van inwoners.

Samenwerking met de woningbouwcorporatie
De gemeente moet nauw samenwerken met woningbouwcorporatie GroenWest om de gestelde doelen te bereiken. In de afspraken moet aandacht zijn voor het voorkomen van leegstand (woningen moeten snel worden gerenoveerd en toegewezen), de bouw van nieuwe woningen en verduurzaming van bestaande woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.