De wijk Molenvliet is de grootste wijk van de gemeente Woerden. Er is een winkelcentrum met de nodige winkels, een prachtig, weids wijkpark en er zijn goede voorzieningen zoals scholen en speelplaatsen. Toch vinden we dat de wijk wel wat meer aandacht verdient van de gemeente. Goed onderhoud van de wegen en straten, aandacht voor veiligheid en leefbaarheid en een versterking van het wijkcentrum zijn belangrijke thema’s voor het CDA Woerden. Samen met inwoners en de wijkvertegenwoordiging willen we hiermee in de komende jaren aan de slag.

Hier zetten we ons voor in.

 1. Geen olie- en gasboringen onder Molenvliet! De zorgen over het boren naar olie en gas onder de wijk zijn nog niet voorbij. Als CDA Woerden zijn we fel tegenstander van deze boringen. Samen met andere partijen in de raad en het platform Laat Woerden Niet Zakken zijn we opgetrokken om deze dreiging af te wensen. Zeker nu de energieprijs stijgt zal het nodig zijn alert op te blijven en deze strijd te blijven voeren!
  Deze strijd vraagt ook dat we ons inzetten voor meer duurzame energie in de gemeente. Voor Molenvliet betekent dit dat wij met inwoners willen werken aan energiebesparing en zonnepanelen op daken.
  Mogelijk is ook grootschaliger opwek nodig in de vorm van windturbines. Eén van de mogelijkheden is de plaatsing van twee windturbines bij de afrit Nieuwerbrug. Het CDA Woerden wil dat feitelijk bekijken en geen angstpolitiek bedrijven. Daarbij hoort dat we dit samen met inwoners bespreken, ook in Molenvliet in het komende jaar. Als de locatie niet haalbaar is doordat onvoldoende afstand van woningen kan worden gehouden voor slagschaduw en geluidshinder met gezondheidsrisico’s tot gevolg, stopt dit onderzoek wat ons betreft.

 2. Versterken van de leefbaarheid in de wijk. In Molenvliet is een grote diversiteit aan inwoners. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze gemeente. Er zijn ook veel kwetsbaren in de wijk, voor hen is zorg op maat nodig in de buurt en de mogelijkheid van ontmoeting. Juist die mogelijkheden zijn beperkt. Het CDA wil samen met het wijkplatform en betrokken inwoners uit de wijk kijken hoe die mogelijkheden te versterken zijn.
  Hierbij vinden we ook dat de ontmoeting op het Orakelplein meer gestimuleerd kan worden door een vriendelijkere inrichting van het plein als een plek waar je overdag ook elkaar kunt ontmoeten.
  Het CDA wil dat het wijkpark meer gaat leven, bijvoorbeeld door het toevoegen van extra sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte.

 3. Tegengaan van verkeersoverlast. De hoeveelheid autoverkeer op de Hollandbaan neemt al jaren toe. De aanleg van de Rembrandtbrug zal dit deels versterken. Dat is moeilijk te voorkomen, omdat 70% van het verkeer in Woerden-West richting Utrecht gaat. Wij zien de noodzaak om maatregelen te nemen om deze overlast aan te pakken.
  Samen met omwonenden willen we dit pakket maatregelen samenstellen, hier moet geld voor worden vrijgemaakt. Wij denken hierbij aan extra aanplant van groen, de realisatie van een innovatief geluidsscherm en toepassing van stiller asfalt. De vernieuwing van de rotonde bij de Gamma willen we ook aangrijpen om de fiets- en voetgangsoversteek hier veiliger te regelen.
  Vanaf de A12 komt ook geluidsoverlast naar de wijk Molenvliet. Al jaren is dit dichtbij de limiet van de hiervoor door het Rijk gestelde norm. Het CDA zet zich in voor de realisatie van een geluidsscherm dat ook zonne-energie kan opwekken.

 4. Mooi groen, goed onderhouden wegen en een veilige buurt. Het onderhoud van de straten, stoepen, het groen en de riolering in onze wijk heeft de komende jaren forse aandacht nodig. Veel straten zijn afgelopen tientallen jaren verzakt geraakt en riooloverstorten zorgen voor een slechte waterkwaliteit bij veel regenval. Het CDA Woerden wil met een speciaal programma in werken aan het klimaatbestendig maken van de wijk.

Wij zijn de kandidaten uit uw wijk

#7 Arjan Noorthoek
#10 Ivo van der Tol

#21 Josine Westerbeek

Ivo van der Tol
"Van mijn 18 levensjaren heb ik er 16 meegemaakt als inwoners van onze wijk Molenvliet. Ik ben hier naar school gegaan en opgegroeid. Ik ken de wijk goed en daarom wil ik mij graag inzetten voor Molenvliet door voor onze wijk de gemeenteraad in te gaan. Molenvliet is een mooie wijk om in te wonen maar er kan nog veel verbeterd worden. Zoals meer groen in de wijk, beter onderhoud voor de straten en stoepen en het tegengaan van geluidsoverlast. Aan deze belangrijke dingen voor onze wijk wil ik mij samen met de andere leden van het CDA Woerden graag inzetten. Samen bouwen we verder aan een beter Molenvliet."

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.