Het Schilderskwartier en de Vogelbuurt zijn mooie, levendige woonwijken van Woerden. Het Tournoysveld en de Plint liggen centraal in de wijk. Ze worden drukbezocht. Er zijn veel scholen en een mooi wijkpark. De mix van huurhuizen en koopwoningen maakt de wijk levendig en divers. De kracht en kwaliteit van de wijk willen wij komende jaren behouden en verder versterken. Er zijn ook knelpunten. Daar willen we samen met inwoners en het wijkplatform mee aan de slag.

Hier zetten we ons voor in.

  1. Versterken van de leefbaarheid in de wijk. Het winkelcentrum, de scholen, kerk en het wijkcentrum de Plint vormen het hart van de wijk. Als CDA willen we dit hart in de komende jaren verder versterken als ontmoetingsplaats. Het winkelcentrum is al wat ouder, we willen met de eigenaren een plan maken hoe het Tournoysveld vernieuwd kan worden voor de toekomst.
    Wijkcentrum De Plint is een belangrijke plek voor ontmoeting van wijkbewoners en ouderen. Er vinden regelmatig activiteiten plaats maar het is ook een plek in de buurt waar je terechtkunt voor hulp en ondersteuning. Die functie willen we behouden en versterken.

  2. Verder werken aan het oplossen van het verkeersvraagstuk. Nadat er al meer dan 30 jaar over werd gepraat is besloten aan de westkant van het Schilderskwartier een extra brug over de Oude Rijn aan te leggen. Als CDA hebben we de leiding genomen... In overleg met bewoners en het wijkplatform heeft de gemeenteraad besloten de Rembrandtbrug aan te leggen. Deze brug vermindert de verkeersdruk op de Rembrandtlaan, Joz. Israëlslaan en Boerendijk het meest en zorgt dus voor de meeste leefbaarheid in de wijk. De planvorming en grondaankoop zijn nu in volle gang. Wij zullen komende jaren werken aan de realisatie van deze brug. Hierna kan de Rembrandtlaan fietsveiliger worden ingericht.

  3. Mooi groen, goed onderhouden wegen en een veilige buurt. Onze wijk is groen en dat willen we graag zo houden. De vele bloemen in het voorjaar langs de wegen, het wijkpark en het vele groen kleuren de wijk. Dat moet goed onderhouden worden. Dit geldt ook voor de wegen in de wijk. Een punt van aandacht voor het CDA Woerden zijn de schoolroutes naar de basisscholen en het Kalsbeekcollege. Kinderen moeten veilig kunnen oversteken en hun weg vinden naar school. Die routes willen we daarom verbeteren. Ook willen we de snelheid van auto’s in de wijk beperken tot 30km/u.
    Rondom het winkelcentrum is regelmatig overlast. We willen dat de gemeente dit in de gaten blijft houden en indien nodig stevig optreedt, bijvoorbeeld met de inzet van cameratoezicht. Dat geldt wat ons betreft ook voor de aanpak van drugsdealen in de wijk en in het wijkpark bij de haven. Handhaving alleen is niet de oplossing: we willen ook investeren in goed jongerenwerk en betere plekken en (sport)activiteiten voor jongeren om elkaar te ontmoeten.

  4. Energietransitie in de wijk. Het project ‘Schilderskwartier Aardgasvrij’ heeft de gemoederen de afgelopen jaren flink beziggehouden. De gemeente ging hierin in onze ogen te voortvarend aan de slag zonder dat voor inwoners duidelijk was dat plannen betaalbaar zijn. Inmiddels is uitgesproken dat het gasnet in de wijk blijftNiemand komt wat ons betreft in de kou te zitten. Wel ligt er een grote opgave om oudere woningen te verduurzamen. Lang niet alle inwoners zullen dat zelf kunnen doen of betalen. Het CDA wil samen met de woningbouwcorporatie, inwoners en de energiecoöperatie in de wijk kijken hoe stap voor stap de woningen zijn te isoleren waardoor de energiekosten afnemen. Ook zonnepanelen en hybride warmtepompen kunnen daarin een rol spelen. Voor mensen met een kleine portomonnee in een oud huis draagt de gemeente bij via een isolatiefonds.

Onze kandidaten uit uw wijk

#2 Vera Streng
#19 Martin
Goebel
#29 Arjen Draisma

Vera Streng

"Onze wijk is een gezellige wijk, waar we elkaar ontmoeten in het winkelcentrum Tournoysveld of in de Plint. Ik woon er al jaren met veel plezier! De wijk heeft veel groen in de wijk en landgoed Bredius als onze achtertuin. Er is woonplezier voor jong en oud, voor ieder wat wils. De komende jaren wil ik mij opnieuw inzetten voor jou als bewoner van deze wijk: voor goed onderhoud aan het mooie groen, voor ontmoeting en verbinding tussen buurtbewoners, voor goede sport- en spelmogelijkheden voor de jeugd en voor een veilige wijk waar het goed samenleven is."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.