Harmelen

Harmelen is Harmelen en daar zijn we trots op! Harmelenaren zijn eigenzinnig en hebben veel zorg voor elkaar. Dat moeten we zo houden! De leefbaarheid in ons dorp wordt gevormd door een sterk saamhorigheidsgevoel en veel activiteiten. De komende jaren staan er belangrijke vraagstukken op de agenda die gaan over Harmelen. Als Harmelense CDA’ers zetten we ons in voor het behoud van onze eigen identiteit, voor voldoende woningbouw om het dorp leefbaar te houden, voor een sterk verenigingsleven en goed onderhoud van het Harmelense groen, de wegen, stoepen en fetspaden. Onze jongeren zijn daarbij belangrijk, als zij hun eigen plekje kunnen vinden in Harmelen houden we ook voor de toekomst ons mooie dorp levendig

Hier zetten wij ons voor in.

 1. Huizen bouwen! Woningbouw is belangrijk voor starters in Harmelen en inwoners die binnen Harmelen willen verhuizen om groter of kleiner te gaan wonen. Afgelopen jaren zijn achter de schermen diverse woningbouwprojecten in Harmelen op gang gekomen. Het gaat ons alleen niet snel genoeg. Tegenvallers, zoals het faillissement van één van de aannemers van het Hof van Harmelen zorgen voor vertraging. Als CDA willen we dat de knopen nu snel worden gehakt: de plannen voor woningbouw op het Hof van Harmelen en Amaliahof moeten snel vastgesteld en uitgevoerd worden. Hiermee kunnen de komende jaren 150 tot 200 nieuwe woningen worden opgeleverd voor Harmelense woningzoekenden. Daarna kan ook de ontwikkeling van de locatie Buitenhof (tussen Vijverhof en Putkop) beginnen.

 2. Een groene buffer tussen Harmelen en Utrecht. Harmelen moet eigen blijven. Daarom is een groene buffer tussen Harmelen en Utrecht van groot belang. Het CDA was en is daarom tegen woningbouwplannen in de polder Bijleveld. De geluidswal is geen alibi om deze polder vol te bouwen is onze boodschap aan Utrecht.
  Er zijn spannende ontwikkelingen gaande in de Harmelerwaard. De tuinders zeggen dat ze in dit gebied geen toekomst zien voor hun bedrijfstak. De glastuinbouw zal hierdoor in de toekomst verdwijnen uit dit gebied. Als CDA Woerden hebben we een duidelijke mening over hoe de Harmelerwaard er uit moet gaan zien: dit is dé kans om een blijvende groene buffer tussen Utrecht en Harmelen te realiseren. Deze kunnen we aansluiten op het Vijverbos en het recreatiegebied van Natuurmonumenten bij Haarzuilens. Wij willen samen met inwoners en ondernemers ploannen maken voor dit idee, daarbij betrekken we ook de provincie. Grootschalige woningbouw (vanuit Utrecht) is wat ons betreft onbespreekbaar: Harmelen moet niet aan Utrecht vastgroeien.

 3. Leefbaarheid in Harmelen. De leefbaarheid van Harmelen is afhankelijk van voorzieningen als de supermarkten, het dorpshuis, een pinautomaat, het zwembad en ontmoetingsplekken als Dezibel. Zeker door corona zijn activiteiten en ontmoetingen onder druk komen staan. Wij willen dat de gemeente in Harmelen meer gaat samenwerken met vrijwilligers en ontmoetingsplaatsen. Om te zorgen dat sportverenigingen de coronacrisis goed doorstaan is het CDA voorstander van het niet verder verhogen van de huur van accommodaties en worden verenigingen financieel bijgestaan. 
  Ook de brandweer is cruciaal voor onze veiligheid. Als CDA hebben we bereikt dat er geld is vrijgemaakt voor nieuwbouw van de afgeschreven huidige kazerne. We zetten ons ervoor in dat nieuwbouw komende jaren kan gaan plaatsvinden. Als er hierdoor ruimte vrijkomt in de Dorpsstraat, kan hier woningbouw plaatsvinden.

 4. Een realistische energietransitie. Om een leefbare aarde na te laten voor onze kinderen en toekomstige generaties moeten we ons energieverbruik veranderen. Dat moet realistisch, betaalbaar en met het oog voor het landschap en het begint met energie besparen. Daarnaast willen we maximaal inzetten op het opwekken van zonne-energie op daken en energie opwekken bij boerderijen en bedrijven. 

  Naast deze kleinschalige inzet zal ook grootschalige opwek via zonnevelden of windturbines nodig zijn om voldoende duurzame energie op te wekken. Het CDA Woerden is terughoudend als het gaat om zonnevelden. Alleen gronden langs infrastructuur (snelweg en spoor) komen daarbij voor ons in aanmerking. We zijn niet principieel tegenstander van windenergie. Er zijn echter wel grote zorgen over windenergie, bijvoorbeeld over geluidsoverlast en slagschaduw voor omwonenden. Als CDA willen we daarom dat windturbines alleen langs de A12 kunnen komen met voldoende afstand van woningen. Een locatie zoals de polder Reijerscop heeft daarom niet de voorkeur van het CDA, omdat de turbines hier niet langs de snelweg, maar in de polder komen te staan. Op ons initiatief wordt daarom op dit moment een alternatieve plaats voor windmolens onderzocht aan de westkant van Woerden langs de A12. De uitkomst van onderzoek vanuit de Rijksoverheid naar de gevolgen van windmolens op de gezondheid van mensen betrekken we daar ook bij. 

 5. Verkeer en openbare ruimte. Afhankelijk van de uitkomst van de plannen over de toekomst van de Harmelerwaard wil het CDA de aanleg van een brug over de Oude Rijn doorzetten om sluipverkeer door Harmelen heen tegen te gaan. De gemeente Utrecht betaalt hieraan mee.
  De komende jaren wordt er een snelfietsroute aangelegd tussen Utrecht en Woerden. Harmelen gaat daar in twee richtingen van profiteren. Een belangrijk aandachtspunt voor het CDA is de veiligheid van alle weggebruikers op de plaatsen waar snelle fietsers door Harmelen rijden.
  Het onderhoud van de openbare ruimte is soms uitgesteld omdat de financiën van de gemeente op orde gebracht moesten worden. Nu er langzaam meer geld uit Den Haag komt voor gemeenten en bezuinigingen hun vruchten afwerpen wil het CDA achterstallig onderhoud inhalen.

Onze Harmelense kandidaten

#4 Toos van Soest
#14 Mathé Toonen
#22 Frank Lekkerkerker
#25 Erik Veerman
#28 Henny Ekelschot
#30 Karla Peijs

Toos van Soest

"Ons mooie dorp verdient een duidelijk geluid in de Woerdense gemeenteraad. In de afgelopen jaren heb ik mij met plezier daarvoor mogen inzetten, dat heb ik steeds een bijzonder grote eer gevonden en met jouw steun ga ik daar graag mee door! Er is nog steeds werk te doen om ons mooie dorp ook in de toekomst zijn eigenheid en leefbaarheid te laten houden. Samen met jou wil ik daar verder aan bouwen."

Contact

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met Toos van Soest via [email protected] of via 06-41774654. Volg het CDA Woerden en Toos ook op sociale media. Twitter: @ToosvanSoest  Instagram: toos_van_soest

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.