Herkenbare Woerdense politiek

De afgelopen jaren zijn vijf wethouders in Woerden afgetreden. Er werd te weinig geluisterd naar de inwoners. Het CDA wil een omslag teweeg brengen: een open politiek, luisteren naar de inwoners en  herkenbare mensen in de raad en het college van burgemeester en wethouders.

We brengen herkenbaarheid en vertrouwen terug in de Woerdense politiek: onze kandidaten voor raad en college zijn deskundig en bekend in de Woerdense, Harmelense, Kamerikse en Zegveldse samenleving. Inwoners moeten zich herkennen in hun bestuurders: het CDA wil daarom dat wethouders in Woerden wonen. Onze wethouder zal ook uit de lokale gemeenschap komen. 

Verkeersknelpunten oplossen

We investeren in de verkeersafwikkeling en lossen de knelpunten op. We starten meteen na de verkiezingen met het aanleggen van een westelijke randweg. We werken hiervoor samen met de provincie om dit ook financieel haalbaar te maken. Ook verbeteren we de infrastructuur in Woerden-Oost door de Steinhagense weg om te leggen en een fietstunnel aan te leggen. Verder maken we oversteekplaatsen voor fietsers envoetgangers veiliger.

Snel en meer woningen bouwen

De woningmarkt staat onder hoge druk waardoor de prijzen stijgen. De wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op. Dat vraagt om actie, het CDA heeft daarom een woningbouwplan gemaakt om de komende jaren honderden woningen snel en daadkrachtig te realiseren. Het gaat daarbij om bouw van nieuwe sociale huurwoningen, huurwoningen in het middensegment en goedkope en middeldure koopwoningen. De stadsontwikkeling van het stationsgebied en Middelland-Noord (de ‘Poort van Woerden’) starten we in de komende jaren voortvarend. Hier komt in de toekomst een woongebied met nieuwe woningen voor honderden jongeren en ouderen.

Goede zorg dichtbij huis

Ouderen wonen steeds langer thuis, dat betekent dat ze daar goede zorg op maat moeten krijgen. Het CDA wil dat de gemeente meedenkt met deze inwoners en hun mantelzorgers. In dorpen en wijken moetenactiviteiten en ontmoetingsplaatsen zijn, zo voorkomen we dat ouderen vereenzamen. Goede zorg dichtbij huis betekent een grote inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Die zijn echt onbetaalbaar en we zijn hen veel dank verschuldigd. Het CDA wil hen dan ook steunen en waarderen. In Woerden moeten ook voldoende revalidatieplekken zijn voor inwoners die vanuit het ziekenhuis komen, maar nog niet direct terug naar huis kunnen. We willen voorkomen dat zij ver van huis en haard belanden. Goede zorg dichtbij huis betekent ook dat huisartsen en apotheek ‘s avonds en in het weekend beschikbaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.