Het Staatsliedenkwartier is een groene en diverse wijk. De sociale cohesie in de wijk is groot. Veel inwoners wonen er al jarenlang, anderen komen er nieuw wonen. Onder meer door recente nieuwbouw heeft de wijk flink veel nieuwe inwoners. In de wijk zijn een aantal belangrijke voorzieningen zoals scholen, een supermarkt, ouderenwoningen en ontmoetingsplaatsen. De wijk ligt ook relatief dicht bij centrum en station. Bovendien kun je mooi wandelen langs de Oude Rijn, richting Geestdorp en Breeveld en naar het Brediuspark. Onze wijk is een wijk om van te houden, maar er zijn ook verbeterpunten. De komende jaren willen we samen met inwoners en het wijkplatform daaraan werken.

Hier zetten we ons voor in.

  1. Versterken van de leefbaarheid in de wijk. Er zijn weinig collectieve voorzieningen in het Staatsliedenkwartier. De snackbar, de Aldi, de Willemshoeve en de Kapel zijn zo’n beetje de enige ontmoetingsplaatsen. Een belangrijke zorg is dat de huidige supermarkt wellicht gaat verdwijnen. Als CDA Woerden willen we investeren in een supermarkt in de wijk en voorkomen dat deze verdwijnt. Door een plan te maken om deze locatie te vernieuwen blijft de supermarkt behouden voor de toekomst en kan deze plek worden uitgebreid met bijvoorbeeld een koffiezaak en pinautomaat, waarbij ook post- en pakketservice worden behouden (nu bij TINQ). Door de groei van de wijk in de afgelopen jaren is daar ook meer behoefte aan. Zo versterken we ontmoeting en samenhang in de wijk en gaan we eenzaamheid tegen.
    Een andere versterking van de wijk is de vernieuwing van de R. de Jagerschool in de nabije toekomst. Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer en er worden plannen gemaakt voor vernieuwing. Samen met het schoolbestuur, inwoners van de wijk en direct omwonenden wordt gekeken naar vernieuwing.

  2. Het aanpakken van het verkeersvraagstuk. Dagelijks komt er veel verkeer over de Utrechtsestraatweg en Oudelandseweg, de belangrijkste twee wegen van en naar Woerden via het Staatsliedenkwartier. Ook de Vossenschanslaan is een belangrijke verkeersader. Het CDA is voorstander van een oostelijke randweg, waarmee de verkeersstromen door de wijk kunnen afnemen.
    Ook de (verkeers)veiligheid voor de bewoners en fietsers is een blijvend aandachtspunt voor het CDA. Bij verdere woningbouw moet het doorgaande fietspad veilig worden afgemaakt. Ook willen we de snelheid in de hele wijk beperken tot 30 km/u.

  3. Goed onderhoud van het groen in de buurt. Onze wijk is een groene buurt en dat willen we graag zo houden. Het CDA wil met een snelle aanpak van de knelpunten een basisniveau van goed onderhouden openbare ruimte bereiken. Aandacht wordt ook gevraagd voor speelplaatsen. Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat de speelplekken beter aansluiten op hun behoeften. Wij willen in de komende jaren extra geld vrijmaken om hierin te investeren.

  4. Woningbouw in balans met de wijk. Er is al veel gebouwd in de wijk en er zullen nog meer nieuwe woningen worden gebouwd langs het spoor (locatie WITT en voormalige Pelsterrein). Voor woningzoekenden is dat prettig, maar dit moet in balans zijn met de huidige wijkbewoners. Als CDA Woerden willen we dat in goed overleg met omwonenden de bouwplannen worden gemaakt en uitgevoerd. Nieuwe huizen moet ook betekenen dat in de wijk zelf wordt geïnvesteerd, zoals in bij de supermarkt en in het hertenkamp, dat mogelijk ontwikkeld kan worden tot toegankelijk openbaar gebied.

Wij zijn de kandidaten uit uw wijk

#6 Rumo van Aalst
#18 Jos van Riet
#24 Lenneke van Duuren

Rumo van Aalst

"Vanuit de overkant van het spoor hebben wij onze stek in Hof van Leyland gevonden en wat een mooie, vriendelijke wijk is dit! De afgelopen jaren heb ik me al ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in Woerden en dat hoop ik ook komende jaren te doen. Onder meer zal ik me hard maken voor vernieuwing van het wijk(winkel)centrum, een thema dat ik vorig jaar al op de agenda van de gemeenteraad heb gezet. Tot ziens in de wijk!"

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.