In Snel en Polanen en Waterrijk is het goed wonen! Er zijn goede voorzieningen in het winkelcentrum, scholen in de buurt en veel speelgelegenheden voor de kinderen. Ook kun je er mooi wandelen rondom de natuur- en recreatieplas. Alle gelegenheid dus om prettig te wonen, dichtbij goede voorzieningen, station en snelweg.

Hier zetten we ons voor in.

 1. Verkeersveiligheid in en rondom de wijk. De Steinhagenseweg is een drukke route dwars door de wijk. Inzet van het CDA is geweest om dit veiliger te maken, daar zijn belangrijke besluiten over genomen. De komende jaren wordt een fietstunnel aangelegd, zodat de oversteek bij de rotonde bij GroenWest veiliger wordt. Het CDA wil ook de andere fietsoversteekplaatsen veiliger inrichten, zoals bij de Amsterdamlaan. Ook wordt de Steinhagenseweg zelf omgelegd langs het spoor, waardoor je met de fiets niet meer de doorgaande weg richting de Cattenbroekertunnel hoeft over te steken bij Het Baken. Bij de uitvoering van deze maatregelen willen we de overlast voor de wijk zoveel mogelijk beperken.
  Het CDA Woerden wil dat doorgaand verkeer zo min mogelijk door woonwijken hoeft te rijden. Daarom willen we, samen met provincie en Rijk, onderzoeken of een oostelijke randweg, ruim om de wijk heen, haalbaar en betaalbaar is. Het CDA is voorstander van zo’n randweg zodat het stadscentrum en de Steinhagenseweg niet meer als sluiproute voor doorgaand verkeer worden gebruikt.
  In de wijk is verkeerveiligheid ook een belangrijk thema. Vaak horen we van buurtbewoners dat er te hard wordt gereden door de straten, wat ook onveilig is voor spelende kinderen. Het CDA Woerden wil in alle woonwijken de maximumsnelheid terugbrengen naar 30 km/u en daarop ook aanspreken en handhaven. Ook moeten de fietsroutes door de wijk aantrekkelijker worden, waarbij de hoofdfietsroute niet over de eilanden loopt, maar langs het winkelcentrum. 

 2. Een veilige wijk voor kinderen en jongeren. In onze wijk wonen veel kinderen en jongeren. Onze wijk moet voor hen een veilige plaats zijn om op te groeien. Het CDA Woerden wil daarom dat er voldoende en goed onderhouden speelplaatsen zijn. Als speeltoestellen versleten zijn moeten ze vervangen worden. Daarbij vinden wij het van groot belang dat de speeltuinen blijven aansluiten bij de gemiddelde leeftijd van de kinderen in de wijk. Als partij voor familie en gezin vinden we het voor de veiligheid van onze kinderen ook belangrijk om te treden tegen het dealen van drugs. Bij scholen, speelplaatsen en sportverenigingen moet regelmatig controle plaatsvinden.
  Goed onderwijs is essentieel voor jongeren. Woerden blijft daarom investeren in goed onderwijs, duurzame schoolgebouwen en goede treinverbindingen naar hoger onderwijs.

 3. Ontwikkelingen moeten onze wijk mooier en sterker maken. De bouw van de buurt Snellerpoort geeft een kans voor een groter winkelcentrum. Naast de Jumbo komt er een tweede supermarkt naar de wijk. Het CDA Woerden wil investeren in de wijkcentra, er moet voldoende diversiteit zijn in het winkelbestand en er is ook ruimte voor kleinschalige horeca. Zeker nu meer mensen thuiswerken is het halen van goede koffie om de hoek bijvoorbeeld een belangrijke verbetering die mogelijk is.
  Een andere ontwikkeling die belangrijk is voor onze wijk is de aanleg van recreatie-eiland Cattenbroek. Wij zijn voorstander van het plan en willen dat dit snel tot uitvoer komt. De ontwikkeling van het strandeiland maakt het veiliger en aantrekkelijker voor kinderen en jongeren uit de wijk. Wij willen dat dit een plek blijft voor iedereen om te verblijven (gratis toegang).

Wij zijn de kandidaten uit uw wijk

#6 Rumo van Aalst
#13 Matthijs Huijmans
#17 Gesinus Huistra
#27 Ilse de Kruijf

Rumo van Aalst

“Samen met mijn gezin woon ik aan de Boekentuin. De afgelopen jaren heb ik mij hard gemaakt voor de leefbaarheid in onze wijk. De aanpak van drugsoverlast, het tegengaan van hardrijders in de wijk en goede voorzieningen zoals scholen en speelplaatsen zijn mijn aandachtspunten. Ik wil mij de komende jaren inzetten voor de wijk. Zodat de ontwikkelingen rondom de wijk ook bijdragen aan een fijnere wijk voor iedereen die nu al in de wijk woont, met meer winkels en veilige fietspaden”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.