10 november 2023

Aangenomen amendement: Meer investeren in de aanpak van ondermijning in Woerden

Rumo van Aalst (CDA): “Als CDA Woerden vinden wij het heel erg jammer dat de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan het kind van de rekening is geworden in het traject van burgemeester en wethouders om te komen tot een sluitende begroting. De ambitie om o.a. ondermijning aan te pakken is in de concept begroting verlaagd van een extra 357000 euro naar 96000 euro. Veiligheid is een voorwaarde voor een leefbare samenleving.

Door zware, en vaak drugsgerelateerde, criminaliteit staat ook in Woerden de veiligheid onder druk. Niemand wil bijvoorbeeld een drugspand in zijn straat met alle gevaren en overlast van dien. Of dat onze kinderen met drugs in aanraking komen. Door ondermijning ontstaat ook een oneerlijk ondernemersklimaat en het raakt de lokale democratie en rechtsorde in negatieve zin. Dat moeten we niet willen. Met een toevoeging van 57000 euro kan meer gebeuren in de aanpak van ondermijning. Het gaat dan om het uitvoeren van meer integrale controles aan de voorkant in plaats van bijna alleen een signaal gestuurde aanpak. Ja, uiteraard hadden wij als CDA helemaal geen verlaging van de ambitie op veiligheid gezien. Maar het doen van onhaalbare voorstellen voor de bühne heeft geen zin. Wij hebben er vertrouwen in dat dit voorstel op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen op 9 november.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.