12 november 2023

Aangenomen motie: CDA wil aanbod van gezonde lunches op Woerdense basisscholen

Het CDA Woerden wil een gezonde lunch voor alle Woerdense basisscholieren. Om dat te bereiken hebben de christendemocraten afgelopen donderdag 9 november een motie ingediend bij de behandeling van de Woerdense gemeentebegroting voor 2024. Initiatiefneemster is CDA-raadslid Iozefina Paulet. Zij roept in haar motie burgemeester en wethouders op om te onderzoeken of het mogelijk is een pilot schoollunch te starten op één van de basisscholen in Woerden.

Paulet (CDA): "Iedere ouder wil een mooie toekomst voor zijn kind en dat in een goede gezondheid. Het is aangetoond dat gezonde schoollunches zorgen voor betere schoolprestaties en minder overgewicht onder jonge kinderen. Het is belangrijk dat alle jonge kinderen een gelijke kans krijgen om tussen de middag gezond te eten. Helaas heeft niet ieder kind dagelijks een goed gevuld en gezond lunchbakje in de schooltas. Het is bewezen dat kinderen gezonder eten in groepsverband en als die lunch ook op school wordt aangeboden." Het aanbieden van gezonde lunches op basisscholen is geen nieuw fenomeen. Het CDA Woerden roept burgemeester en wethouders op om te onderzoeken of in Woerden een pilot op een basisschool kan worden gestart. "Op meerdere plaatsen in het land gebeurt dit al, in samenwerking met lokale ondernemers. De belasting voor de scholen schijnt beperkt te zijn. Door het inschakelen van lokale ondernemers kunnen ook lokale producten worden aangeboden. Het is uiteraard belangrijk dat er ook aandacht is voor culturele diversiteit", aldus Paulet. De motie is tijdens de begrotingsraad van 9 november door een meerderheid van de raad omarmt en daarmee aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.