02 juni 2017

Actie "Idee voor Woerden" gestart

ACTIE IDEE VOOR WOERDEN GESTART. "ALLE INWONERS KUNNEN MEEDENKEN"

Het CDA Woerden heeft vandaag de actie 'Idee voor Woerden' afgetrapt. Alle huishoudens in de gemeente Woerden hebben een flyer ontvangen waarop zij hun idee voor de gemeente kunnen aangeven. Daarnaast is er de speciale website www.ideevoorwoerden.nl waarop inwoners hun idee kunnen inleveren. Met de actie wil het CDA de vele top-ideeën van inwoners verzamelen. Op 17 juni 2017 is er ook een IdeeënCongres waar iedere inwoner voor is uitgenodigd, en waar de ideeën dan worden besproken.

Het doel van de actie Idee voor Woerden is dat iedere inwoner gaat meedenken over de toekomst van de gemeente. Eén van de initiatiefnemers is CDA raadslid Job van Meijeren: "Onze gemeente is veel te belangrijk om alleen aan politici over te laten, juist inwoners hebben vaak goede ideeën over de toekomst van het Groene Hart, de leefbaarheid in de wijk, of over wat beter kan in de zorg of het vrijwilligerswerk. Naar die ideeën van inwoners zijn we op zoek, we willen iedereen laten meedenken over de eigen leefomgeving en met die ideeën aan de slag".

In heel Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld zijn dan ook een flyers rondgebracht. Die flyer is deze week in te leveren bij één van de zeven supermarkten waar een Ideeënbus staat. Online inleveren is nog gemakkelijker, want via www.ideevoorwoerden.nl kan iedereen zijn of haar idee inleveren. Iedereen mag zoveel ideeën inleveren als hij of zij wil.

Met het ophalen van de ideeën is de actie nog niet klaar. Op zaterdagmorgen 17 juni 2017 is er in het Kalsbeek College op de locatie Bredius een speciaal congres waar de ideeën worden besproken. Vele maatschappelijke organisaties in de gemeente hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen, en ook inwoners en ondernemers zijn welkom om mee te denken. Aanmelden kan via de website www.ideevoorwoerden.nl.

Het CDA Woerden is initiatiefnemer van de actie. Het wil daarmee input verzamelen voor het verkiezingsprogramma 2018 - 2022. Niet zomaar in een vergaderkamertje, maar samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Job: "Zij weten het beste wat er leeft, en wat er nodig is in onze gemeente. De ideeën die we hierbij ophalen zijn echter niet van ons, maar van alle inwoners. Daarom zullen we alle ideeën bundelen in een rapport en dat openbaar maken, zodat ook andere partijen weten wat onder onze inwoners leeft".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.