13 maart 2022

Alleen CDA Woerden heeft een financiële doorrekening van het programma gemaakt

Van de elf partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft alleen het CDA Woerden een programma met een financiële doorrekening. Opvallend, want Woerden moet voorzichtig omgaan met haar financiële middelen. De afgelopen jaren heeft de gemeente fiks moeten bezuinigen om de tekorten vanuit de Rijksoverheid te compenseren.

CDA-lijsttrekker Job van Meijeren: ‘Zonder na te denken over geld kun je geen plannen waarmaken, daarom hebben we als CDA Woerden een deugdelijke financiële onderbouwing bij ons programma gemaakt’.

Het huishoudboekje van Woerden blijft gezond en tegelijk blijft Woerden ook investeren in de komende jaren als het aan het CDA Woerden ligt. De financiële toelichting van de partij vat in drie pagina’s samen waarin de partij extra wil investeren en hoe zij dat denkt te betalen. Extra investeringen zijn er onder meer voor het tegengaan van eenzaamheid en vernieuwen van de ontmoetingsplaatsen in de wijken. Ook wil de partij extra geld vrij maken voor het onderhoud van de openbare ruimte zoals groen en speelplaatsen. Belangrijk zijn ook de investeringen voor het bouwen van huizen. Lijsttrekker Job van Meijeren: ‘Als je 1.200 woningen in de komende jaren wil bouwen in Woerden zijn meer projectleiders nodig die voor de gemeente de gesprekken met ontwikkelaars voeren en projecten voorbereiden. Daar trekken we 250.000 euro voor uit om die in dienst te nemen. Daarnaast zijn er forse investeringen in de infrastructuur voor nodig. Je kunt niet denken dat die mensen allemaal met de fiets gaan. Het goede nieuws is dat de afgelopen jaren al hard is gewerkt aan deze investeringen in de wegen en fietspaden. Ze zijn voor een deel ook al in de begroting opgenomen’.

Hoe wil het CDA Woerden de plannen betalen? Van Meijeren: ‘Het huishoudboekje van de gemeente is nu op orde en dat moet zo blijven. Wij denken een half miljoen euro te kunnen financieren vanuit besparingen en door dingen op een andere manier te doen. Een aantal plannen kan alleen plaatsvinden als Den Haag het toegezegde extra geld voor het gemeentefonds komende jaren gaat overmaken. Dat is spannend, omdat we afgelopen jaren hebben gezien dat Woerden fors moest bezuinigen omdat Den Haag niet over de brug kwam’. In elk geval wil het CDA Woerden de belasting niet verhogen voor nieuwe plannen: ‘Belastingverhoging is voor het CDA alleen aan de orde als we te weinig geld krijgen uit Den Haag om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden’.

Is hij verrast dat geen van de andere partijen transparant is over de financiën van het eigen verkiezingsprogramma? Van Meijeren: ‘Ja, om eerlijk te zijn wel. Bij voorgaande verkiezingen was het gebruikelijk dat eigenlijk alle partijen hier vooraf helderheid over gaven. Nu is het voor de kiezer toch een beetje gissen hoe partijen hun beloften willen waarmaken. Als je onze gemeente goed wil besturen, moet je ook nadenken over de vraag hoe je het huishoudboekje gezond wil houden’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.