10 maart 2023

Arjen Draisma: Verkiesbaar voor de Provinciale Staten van Utrecht (nr 6)

Even voorstellen

Ik ben 59 jaar oud, gehuwd en CDA-er in hart en nieren. Ik zet mij graag in voor mensen, het verengingsleven en de politiek, waarvan de laatste acht jaar als lid van de gemeenteraad. Daar heb ik mij  gericht op financiën, ruimtelijke ordening en cultuur, bij uitstek onderwerpen waar de provincie een belangrijke rol in speelt. In mijn vrije tijd loop en vaar ik door het mooie rivieren- en polderlandschap.

Ik wil vanuit Christendemocratisch perspectief bijdragen aan de opgaven van de provincie Utrecht op het gebied van woningbouw, de energie, milieu, mobiliteit, landbouw, economie, natuur- en landschap. Vanuit ervaring weet ik hoe belangrijk de provincie is. Besluiten van het provinciebestuur raken wel degelijk het leven van mensen. Utrecht is een prachtige provincie, waar we fijn kunnen wonen, werken, sporten en recreëren. Dat moeten we koesteren, onderhouden en niet voor vanzelfsprekend aannemen. Hier wil mij graag als Statenlid voor inzetten.

Ik ga me de komende periode inzetten voor:

Het bouwen van betaalbare huizen

Veel inwoners zijn op zoek naar een betaalbare woning. Ik wil dat de provincie Utrecht zorgt dat in de dorpen en steden betaalbare huur- en koophuizen worden gebouwd. Zo blijven stad en platteland vitaal.

Extra geld voor verenigingen, sport, cultuur en recreatie

Het verenigingsleven, sport, cultuur en recreatie vormen de kracht van de samenleving. Ik wil dat de provincie meer investeert in onze bibliotheken, verduurzaming van sportaccommodaties, gezamenlijke culturele programmering en in fiets- en wandelpaden. Zo blijft de leefbaarheid op peil. 

Duurzame energie: daadkracht en draagvlak

Voor natuur, klimaat en een betaalbare energierekening moeten flinke stappen worden gezet in de energietransitie. Ik wil alle mogelijkheden benutten in overleg met gemeenten en inwoners. Ik ben geen voorstander van een provincie die vanachter het bureau plannen bedenkt, maar respect toont voor inwoners en lokale initiatieven. Windturbines alleen langs de snelweg op voldoende afstand van inwoners. De inkomsten moeten lokaal worden ingezet.

Toekomst voor boerenfamiliebedrijven

Onze lokale economie draait op familiebedrijven. De boeren zorgen voor voedsel en beheren het landschap. Op het gebied van bodem, water en stikstof moet veel gebeuren. Ik wil dat de provincie samen met boeren optrekt, helpt in de overgang naar duurzame verdienmodellen, meewerkt aan toekomstperspectief. Natuur en boeren moeten hand in hand kunnen blijven gaan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.