18 januari 2024

Betere bereikbaarheid (spoed)apotheek in de avond, nacht en weekend

Het CDA Woerden ziet niet graag dat Woerdenaren na een bezoek in de avond, nacht of weekend aan de huisartsenspoedpost in Leidsche Rijn vervolgens voor hun medicijnen af moeten reizen naar een apotheek in het centrum van Utrecht. Iets wat voor sommige inwoners, met name voor senioren, tot enorme vervoersuitdagingen kan leiden. De christendemocraten vragen burgemeester en wethouders hierover met de aangesloten apotheken in gesprek te gaan. Communicatie en voorlichting vanuit de gemeente mag ook beter. "Je moet nu maar toevallig weten dat je ook kan vragen om de medicijnen thuis te laten bezorgen. Het is niet iets wat vanzelf wordt aangeboden. Een huisartsenspoedzorg inclusief apotheekservice zou echt de beste oplossing voor onze inwoners zijn", aldus CDA-raadslid Vera Streng.

Tijdens een werkbezoek van de Woerdense gemeenteraad aan de huisartsenspoedpost in het St. Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn op vrijdag 12 januari jl. vernamen de aanwezige raadsleden dat de huisartsen erin geslaagd zijn om gezamenlijk een huisartsenspoedpost te bemensen in avond, nacht en weekend. Inwoners uit Woerden en omgeving kunnen in avond, nacht en weekend telefonisch en door middel van beeldbellen hun hulpvraag voorleggen. Daarnaast rijdt er ‘s nachts een arts visite in heel het regionale gebied. Ook kunnen inwoners, na aanmelding, gezien worden op de huisartsenspoedpost gehuisvest in het St. Antonius ziekenhuis Leidsche Rijn. CDA-raadslid Vera Streng: "Mooi dat huisartsenspoedzorg op deze manier ten alle tijden bereikbaar is voor onze inwoners. Echter, is de apotheek hier niet goed op aangehaakt in de avond, nacht en weekend. Het is sowieso niet fijn om naar de spoedzorg te moeten en al helemaal niet laat op de avond of zelfs midden in de nacht. En vervolgens moet je voor de uitgeschreven medicijnen nog even naar een apotheek in het centrum van Utrecht afreizen. Zeker voor onze senioren lijkt mij dat echt geen pretje. Nu is er wel een mogelijkheid om te vragen om de medicijnen thuis te laten bezorgen, maar dat moet je nou maar net toevallig weten. Het is niet iets wat actief wordt aangeboden. Het CDA ziet over deze mogelijkheid graag een betere communicatie en voorlichting vanuit de gemeente aan haar inwoners. In haar vragen roept het raadslid ook op tot een gesprek tussen burgemeester en wethouders en de aangesloten apotheken. "Het zou voor onze inwoners echt het allerbeste zijn als zij hun medicijnen gelijk mee kunnen nemen bij een bezoek aan de huisartsenspoedzorg. Als CDA Woerden zien wij graag dat burgemeester en wethouders hier in overleg met de apothekers voor gaan", aldus raadslid Vera Streng.

Burgemeester en wethouders hebben vier weken de tijd om de vragen van het CDA te beantwoorden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.