18 juli 2020

Blijf investeren in de toekomst van Woerden !

Alle Nederlandse gemeenten verkeren in zwaar weer, en dat geldt ook voor Woerden. Sinds 2018 brengt het college van B&W stapsgewijs de financiën op orde. Als gevolg van stijgende kosten in het sociaal domein en de COVID-19 pandemie komt de begroting echter nog extra onder druk te staan.

Het CDA Woerden wil besparen en ambities temperen, maar tegelijk ook investeren in de toekomst van Woerden. Het CDA Woerden heeft bij de bespreking van de Voorjaarsnota richting meegeven aan het college van B&W voor het opstellen van de begroting voor 2021 en verder. De gemeente Woerden staat onder financiële druk door stijgende kosten en de gevolgen van Corona, door investeringen in het verleden en door ambities voor de toekomst. De christendemocraten willen dat de broekriem wordt aangehaald, maar tegelijkertijd moeten de luiken niet gesloten worden.

CDA Woerden fractievoorzitter Job van Meijeren bracht dit tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 juli 2020 op de volgende manier onder woorden :

Voorzitter,

We bevinden ons in een periode van relatieve stilte na een hevige storm. Tegelijkertijd weten we niet of we ons misschien bevinden in het oog van een orkaan. Dat geeft onzekerheid voor alles, maar ook alle hens aan dek. Deze voorjaarsnota is anders dan normaal. Maar wel het moment om een richting mee te geven aan het college met het oog op de komende begroting. Dat zal ik dan ook doen.

Wat het CDA Woerden  betreft moeten we een aantal stappen ondernemen.

1. We moeten de kosten beheersen.

 • Wat ons betreft betekent dit dat we na de zomer van de wethouder een voorstel ontvangen om kosten in 2020 te beperken. Graag ontvangen wij een bevestiging van die toezegging van de wethouder in de commissie.
 • Daarnaast zullen we een scherpe rekening moeten opstellen van de Coronakosten en die opsturen naar de Rijksoverheid voor compensatie.
 • Het CDA Woerden wil met de raad en het college het gesprek voeren over extra acties die we kunnen inzetten om de oplopende kosten van WMO en Jeugd te beteugelen. Onze zorg is dat deze extra uitgaven niet terecht komen bij de zwaksten in onze samenleving. Dat juist ook mensen met een grotere portemonnaie in toenemende mate een beroep doen op de gemeente. Dat tast wat ons betreft de solidariteit van het stelsel aan. Wij denken dat dit fundamentele debat scherper op tafel moet komen.

2. We zullen ambities moeten temperen.

 • Dat zullen we in september ook moeten doen aan de hand van de heroriëntatie. Als CDA Woerden zullen we lastige keuzes niet uit de weg gaan.
 • We moeten ook als gemeenteraad het gesprek voeren of we de ambitie om onze schuld snel af te bouwen niet moeten temperen. We moeten ook onze lokale economie en samenleving ontzien van te harde bezuinigingen. Het CDA Woerden zal de balans tussen die beide scherp in de gaten houden.

3. We moeten kansen benutten en blijven investeren.

 • We zullen ook juist nu moeten investeren in het Woerden van de toekomst. Bijvoorbeeld in woningbouw in Snellerpoort en Nieuw Middelland, schuifruimte voor ons midden- en kleinbedrijf, en ook in oplossingen voor verkeersknelpunten in Woerden-West en -Oost.
 • En met de donkere wolken van een economische teruggang in het vooruitzicht, moeten we ook investeren in werk. Om mensen die hun baan verliezen door het economische getij weer snel naar werk te begeleiden. Bijvoorbeeld via de Technohub naar onze maakindustrie.
 • We moeten juist nu ook een extra beroep doen op Rijk en provincie, om bij te dragen aan de opgaven waar zij ook op aandringen: woningbouw, energietransitie, verbetering van infrastructuur.

Inbreng Voorjaarsbrief 2020

Voorzitter, terug naar de Voorjaarsnota. Wat hebben we daarvoor nodig wat betreft het voorliggende voorstel?

 1. Er lopen veel financiële sporen door elkaar richting de begroting. Wij vragen de wethouder om in september de raad ook een overzicht te geven van de verhouding en samenhang tussen de verschillende zaken (jaar 2020, corona, heroriëntatie, begroting, investeringen).
 2. We kunnen instemmen met de koers van het amendement van Progressief Woerden om een aantal besluiten te verplaatsen naar het hoofdbeslismoment bij de heroriëntatie en begroting. We zijn het echter oneens om de investeringen in brandweerkazernes niet langer als ‘onvermijdelijk’ te zien. Als de arbeidsinspectie morgen langskomt hebben we een probleem. Die investeringen hadden allang in de begroting moeten staan. Bij wijziging van die onderdelen kunnen we met dit amendement instemmen.
 3. De amendementen van Lijst van der Does schrappen bepaalde onderdelen. Aangezien wij het amendement van PW steunen kiezen wij daar nu niet voor, maar voeren we die discussie later.
 4. De motie van Lijst van der Does steunt het CDA Woerden wel qua intentie. Ik heb die lijn ook aangegeven in mijn bijdrage. Echter, de aanpak hiervan ligt in mijn ogen wel wat ingewikkelder dan de gestelde oplossing. Vandaar dat ik liever in het najaar daar uitgebreider bij stilsta aan de hand van een actieplan van het college.
 5. Het amendement van Fractie Bakker steunt het CDA Woerden niet. Nu de begroting niet bijstellen heeft als resultaat dat we niet realistisch begroten. Net als de heer Bakker heb ik het college wel gevraagd om voorstellen tot beleidsmatiging in 2020.

Voorzitter, in tijden van storm is het belangrijkste niet de hoop dat de storm verdwijnt, maar de moed om de storm te doorstaan.

Het CDA Woerden wenst het college en de raad veel van die moed toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.