21 december 2022

CDA is verrast en kritisch over de aangekondigde forse huurverhoging voor Woerdense buitensportverenigingen

Job van Meijeren (CDA): "Wat ons betreft kan dat wel een tandje minder"

Het CDA Woerden is onaangenaam verrast over de door burgemeester en wethouders aan de sportverenigingen aangekondigde tariefsverhoging voor de huur van buitensportlocaties. Dat naar aanleiding van een brief aan de gemeenteraad van de Zegveldse voetbalverenging SIVEO. Het moment waarop de forse huurverhoging van 6,2% in 2023 en 14,5% in 2024 "zomaar" per mail bij de verenging is gedropt, voelt voor SIVEO als een dolksteek, aldus hun voorzitter. Reden voor de christendemocraten om hierover op dinsdag 20 december een serie kritische vragen aan burgemeester en wethouders te stellen.

Bij de begrotingsbehandeling in november heeft het CDA Woerden al aandacht gevraagd voor de situatie van (buiten)sportverenigingen. Een belronde leerde dat veel verenigingen geen stevige reserves meer hebben na huurverhoging in het verleden en een pittige coronaperiode. Fractievoorzitter Job van Meijeren (CDA): "Sportverenigingen zijn belangrijk voor ons samenleven. Als CDA Woerden zien we dat de kosten sterk stijgen terwijl de verenigingen het al niet makkelijk hebben. Wij vinden dat de gemeente daarom kritischer mag kijken naar de mate waarin wij ook extra geld van de verenigingen vragen. Wat ons betreft kan dat wel een tandje minder."

Het college heeft eerder besloten om voor 2023 de indexatie van de tarieven te beperken van 14,5 procent tot 6,2%. Dat is ook zo in de gemeentebegroting opgenomen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in een op 17 november unaniem aangenomen motie aan burgemeester en wethouders gevraagd om maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in de forse kostenstijgingen waarmee zijn worden geconfronteerd.

Waarom is dan toch besloten om vanaf 2024 een exorbitante stijging van 14,5% door te voeren? En op welke wijze hebben burgemeester en wethouders de oproep van de gemeenteraad hierin meegewogen? Wat is eigenlijk de visie van burgemeester en wethouders op de structurele kostenstijgingen, ook op het gebied van energie, voor sportverenigingen? Hoe gaat voorkomen worden dat de verenigingen in de knel komen? Hoe blijven burgemeester en wethouders hierover met de verenigingen het overleg voeren? En als die verenigingen in de knel komen, worden zij dan tegemoetgekomen met een exploitatiebijdrage? Allemaal vragen waar het CDA een antwoord op wil. Van Meijeren: "We moeten voorkomen dat sportverenigingen omvallen of genoodzaakt zijn om de contributies te moeten verhogen. Niet voor niets staat in ons bestuursakkoord dat sporten voor alle inwoners betaalbaar moet blijven, ook voor hen met een kleine portemonnee."

Klik hier voor de gestelde vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.