20 mei 2021

CDA stelt vragen over implementatie Parkeerbeleid

Raadslid Job van Meijeren (CDA Woerden) stelt volgende week donderdag in de gemeenteraad mondelinge vragen over de implementatie van het parkeerbeleid. De partij wil weten wat het college aan communicatie heeft gedaan en doet om inwoners te informeren over de wijzigingen in het beleid. Verder wil het CDA vanuit de cijfers inzicht krijgen in de effecten van het beleid op bezoekers van de stad.

Niet iedereen op de hoogte bij de invoering

De gemeenteraad van Woerden heeft in februari het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. De belangrijkste veranderingen zijn op 3 mei ingegaan. In diverse media zijn na het ingaan van het parkeerbeleid berichten verschenen (onder meer AD, RPL Woerden, RTV Utrecht) over inwoners en ondernemers die zijn verrast door een aantal wijzigingen. Vanuit de gemeente is aangegeven dat een aantal zaken hierop zijn aangepast, ook is tijdelijke restitutie georganiseerd. De voorzitter van het Stadshart Woerden heeft richting de raad aangegeven teleurgesteld te zijn over de communicatieve aanpak rondom de implementatie van het parkeerbeleid.

Binnenstad is nog steeds gastvrij

De zorg van de fractie van het CDA is dat de implementatie van het parkeerbeleid zorgt voor een negatieve beeldvorming rondom het bezoek aan het stadscentrum. Raadslid Job van Meijeren ‘Een gewenningsperiode is logisch, maar dat moet niet te lang duren. Een en ander reden voor het CDA Woerden voor het stellen van een aantal vragen in de raadsvergadering. Het CDA staat achter de uitgangspunten van het nieuwe beleid. Onze zorg is echter dat op basis van een aantal elementen nu een beeld ontstaat dat parkeren in de stad duur is geworden. Dat is onzin: parkeren in de garage is nog steeds even duur’. De partij wil dat dit beter voor het voetlicht wordt gebracht en vraagt naar de inspanningen van het college hierop. ‘Waar nodig moeten kleine aanpassingen worden gedaan’, aldus de CDA’er.

Nieuw parkeerbeleid in Woerden

In het nieuwe parkeerbeleid van Woerden worden bezoekers van de stad gevraagd vooral in de parkeergarage te parkeren. Het tarief is hier net als eerder 2 euro per uur. Voor kort bezoek is er plek op de Wagenstraat, de Rijnstraat en de Nieuwsstraat tegen een iets hoger tarief. In het bewonersgebied is het niet langer de bedoeling dat bezoekers parkeren. De gemeente dwingt dit af met een hoog dagtarief (20 euro) wat met name bezoekers heeft verrast. Hiervoor wordt op korte termijn overigens ruimhartig restitutie gegeven als bezoekers hier toch hebben geparkeerd.

Woerden is dus nog steeds gastvrij en toegankelijk. In het nieuwe beleid is er ’s morgens tot 10.00 geen betaald parkeren in de binnenstad en op vrijdagavond en zaterdagavond het parkeren in de parkeergarage gratis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.