12 januari 2018

CDA stelt vragen over opvang statushouders in Woerden

'MEER INZICHT NODIG IN OPVANG STATUSHOUDERS IN WOERDEN'

Het CDA Woerden heeft een aantal vragen gesteld (KLIK HIER) aan het College van B&W om meer inzicht te krijgen in de opvang van statushouders in Woerden. Het CDA wil weten hoeveel statushouders in De Stadspoort komend jaar gezinshereniging verwachten en een ander huis in Woerden krijgen toegewezen. De gemeenteraad heeft het College namelijk opdracht gegeven om statushouders die eenmaal in Woerden zijn opgevangen ook hier te herhuisvesten na gezinshereniging.

Het CDA wijst er hierbij op dat Woerden inmiddels 54 statushouders meer heeft gehuisvest dan de taakstelling, en de partij wil daarom weten hoeveel huisvestingen er in 2018 zijn te verwachten en waarom het College verder gaat met huisvesten in de locatie Stadspoort. Tenslotte vraagt de partij zich af of vrijkomende kamers in De Stadspoort op termijn wellicht ook voor Woerdense woningzoekenden kunnen worden benut.

CDA-raadslid Job van Meijeren: "Woerden heeft door de inrichting van De Stadspoort flink bijgedragen aan een snelle opvang van de statushouders uit de asielzoekerscentra, en het is goed om te zien dat veel van deze statushouders ook in Woerden een woonplekje hebben gekregen na gezinshereniging. Wij constateren nu echter dat we voorlopen op onze taakstelling, en willen daarom graag kijken wat de mogelijkheden zijn met De Stadspoort.

Deze locatie is op dit moment geen ideale woonomgeving, en we vragen ons af waarom er dan toch voor wordt gekozen iedere leegkomende kamer opnieuw te vullen. Misschien is het beter om, nu de toestroom van asielzoekers naar Nederland is afgenomen, ook te kijken naar andere mogelijkheden voor deze locatie. De opvang in Woerden moet een goede balans kennen, waarbij we gastvrij zijn voor nieuwkomers, maar er ook voor zorgen dat de beperkte beschikbaarheid van sociale huurwoningen in Woerden niet onevenredig verder onder druk komt te staan".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.