04 maart 2022

CDA wil meer duidelijkheid over locaties nieuwe brandweerkazernes

CDA Woerden op de koffie bij brandweerkorpsen Kamerik en Zegveld

Het CDA Woerden hoopt dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over de locaties van de nieuwe brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Nadat de partij vernieuwing van de zwaar verouderde kazernes op de politieke agenda heeft gezet, wordt nu gezocht naar nieuwbouwlocaties. Afgelopen week gingen vertegenwoordigers van het CDA Woerden in gesprek met de brandweer in Kamerik en Zegveld. Raadslid Rumo van Aalst: ‘Ik hoop dat er snel in overleg met de vrijwilligers een keuze kan worden gemaakt’.

In het najaar van 2020 was het eindelijk zover: perspectief voor de brandweerkorpsen van de Woerdense dorpen. De gemeenteraad stemde toen in met het vrijmaken van geld voor vernieuwing van de huidige achterstallige kazernes. In de afgelopen jaren was het raadslid Rumo van Aalst van het CDA Woerden die dit politiek op de agenda had gezet. De kazernes hebben namelijk veel achterstallig onderhoud en voldoen niet meer aan de normen voor werkveiligheid. De brandweervrijwilligers kunnen daarom niet goed en veilig oefenen en uitrukken. Volgens planning moet de oplevering van nieuwe kazernes in Zegveld en Harmelen in 2023 al plaatsvinden. De opening van een nieuwe kazerne in Kamerik is gepland in de periode 2026 - 2027.

Rumo van Aalst: ‘Ik was heel blij met de zekerheid dat er perspectief is gekomen voor de vrijwilligers, maar het is belangrijk dat er nu ook volgende stappen worden gezet. Daarom zijn we afgelopen week in gesprek geweest met vrijwilligers in Kamerik en Zegveld om zo ook vinger aan de pols te houden. Altijd prettige ontmoetingen met onze zeer betrokken brandweervrijwilligers. Helaas bleek wel dat er nog geen duidelijkheid is over de nieuwbouwlocaties. Wij vinden het belangrijk dat in goed overleg met de vrijwilligers wordt gekozen voor een plek’.

Voor Kamerik is het belangrijk dat een locatie wordt gekozen die ook meegenomen kan worden in andere ontwikkelingen van het dorp. Kameriker en raadslid John Boere: 'Mijn dorpsgenoten van de brandweer zien meer mogelijkheden voor een nieuwe kazerne, dan alleen de huidige locatie naast de Schulenburch. De toekomst van beide gebouwen hoeft wat hen betreft niet aan elkaar te worden gekoppeld. Het is belangrijk dat hierover snel gesprekken worden gevoerd’. Raadslid Job van Meijeren: ‘Voor Zegveld is het van belang dat de brandweer optimaal kan zorgen voor veiligheid in het dorp. Een plek die tot sneller en veiligere uitrukken kan leiden heeft dan natuurlijk onze voorkeur. De vrijwilligers hebben daar best wel ideeën over’.

Rumo van Aalst laat weten namens CDA Woerden bovenop dit dossier te blijven zitten, ook in de komende jaren: ‘Totdat de feestelijke opening is geweest’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.