21 augustus 2021

CDA wil weten hoe dorps- en wijkhuizen coronasteun krijgen

Een van de onderdelen van het coronasteunpakket vanuit de Rijksoverheid is de steun voor dorps- en wijkhuizen. Door de inzet van onder meer de landelijke CDA-fractie is hier budget voor ingeruimd in de uitkering aan gemeenten. Het CDA Woerden vindt het belangrijk dat deze middelen een goede bestemming krijgen, omdat onze wijk- en dorpshuizen belangrijke voorzieningen zijn voor ontmoeting in de buurt. Daarom stelt raadslid Job van Meijeren hierover vragen aan het college. 

De gemeente Woerden heeft 40.000 euro ontvangen van de Rijksoverheid met als doel wijk- en dorpshuizen te ondersteunen. Vooralsnog lijkt er een beperkt beroep gedaan te zijn op deze middelen. Wel heeft het college op 25 mei 2021 besloten om Stichting De Milandhof in Zegveld 85.000 euro coronasteun te geven in de vorm van een liquiditeitsvoorschot. Dat geld moet worden terugbetaald. Het CDA Woerden wil graag weten hoe de casus van De Milandhof in elkaar steekt en welke andere steun er inmiddels is gegeven. De partij vraagt het college om een overzicht van de dorps- en wijkhuizen over de manier waarop zij de coronacrisis doorstaan. Ook wil de partij weten waarom er bij De Milandhof voor gekozen is om een voorschot te geven in plaats van een bijdrage uit de Rijksmiddelen. 

Raadslid Job van Meijeren: ‘Dorps- en wijkhuizen spelen in onze gemeente een belangrijke rol bij de ontmoeting van met name oudere en kwetsbare inwoners. Daarom is het belangrijk dat die voorzieningen financieel gezond zijn en blijven, ook nu er door corona langere tijd geen activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij De Milandhof zien we dat commerciële inkomsten wegvielen, waardoor de exploitatie rode cijfers draait. Het CDA wil dat de gemeente actief meedenkt met dorps- en wijkhuizen zoals De Plint, De Schulenburch en De Milandhof om te voorkomen dat de gevolgen van corona hun voortbestaan in gevaar brengen’. Het college moet de vragen binnen een maand van een antwoord voorzien. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.