20 oktober 2021

CDA Woerden bezoekt woningbouw Weidz Zegveld

Ruim tien jaar na de eerste ideeën is het woningbouwproject WeidZ in Zegveld bijna afgerond. Op de plek waar vroeger een tennisbaan was zijn 38 woningen gebouwd. Deze week zijn de eerste opleveringen gepland. Reden voor het CDA Woerden om op vrijdag 15 oktober met een aantal fractieleden op bezoek te gaan. 

Het nieuwbouwproject WeidZ is tot stand gebracht door het van oudsher Zegveldse bouwbedrijf Bolton. Het omvat 38 woningen, die aan de rand van het dorp liggen. 7 starterswoningen, 5 seniorenwoningen, 14 rij-en hoekwoningen en 12 vrijstaande en twee-onder-een kapwoningen. Het project heeft de nodige uitdagingen gehad voordat het lukte hier te bouwen. Zo werden er door de provincie veel eisen gesteld omdat aan de kernrand werd gebouwd en moest de tennisvereniging worden verplaatst. Tijdens het werkbezoek hebben de projectleider Edwin de Kruijf en directeur Arjan Ton toegelicht hoe deze uitdagingen uiteindelijk zijn overwonnen.

Eén van de belangrijke gesprekspunten tijdens het werkbezoek is ook het ‘zettingsvrij’ opleveren van de openbare ruimte. Omdat hier in Zegveld de veenbodem zeer slap is heeft de gemeente als eis opgenomen dat het gebied de komende jaren niet mag zakken. De ontwikkelaar heeft samen met het bedrijf Grondbalans gekozen voor een innovatieve oplossing die nog weinig is toegepast. De complete grond tussen de huizen is vijf meter afgegraven tot twee meter boven het zandpakket. In plaats van deze slappe veengrond is zanderige klei teruggebracht. Op die manier is er een stevige openbare ruimte ontstaan, waarvan de monitoring leert dat deze nu niet meer inklinkt. 

CDA raadslid Job van Meijeren: ‘De afgelopen jaren heb ik me veel bezig gehouden met deze woningbouw in Zegveld. Het is belangrijk voor de leefbaarheid in ons dorp dat er een kleine groei is, zodat het voorzieningenniveau op peil kan blijven en het verenigingsleven bloeiend. In 70% van deze woningen komen Zegvelders of oud-Zegvelders te wonen. En ook die laten weer woningen achter voor anderen. Voor ons als CDA Woerden is het belangrijk om nu meteen vooruit te denken naar de toekomst: wat zijn nieuwe plekken waar in Zegveld gebouwd kan worden en hoe zorgen we dat het daar sneller gaat dan hier. Daar ben ik nu alweer enige tijd mee aan de slag!'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.