27 maart 2018

CDA Woerden draagt Martijn Vroom voor als informateur

HET CDA WOERDEN DRAAGT MARTIJN VROOM, BURGEMEESTER VAN KRIMPEN A/D IJSSEL, VOOR ALS INFORMATEUR TEN BEHOEVE VAN DE COLLEGEVORMING IN WOERDEN

Het CDA Woerden stelde afgelopen donderdag voor een informateur te zoeken die met alle negen politieke partijen die in de raad gekozen zijn gesprekken gaat voeren. Op basis van die gesprekken zal de informateur aan de raad een advies uitbrengen naar aanleiding van zijn bevindingen, zodat een volgende stap in de formatie kan worden gezet.

De vertegenwoordigers van de politieke partijen in Woerden bespreken dinsdagavond de voordracht van de informateur en zijn precieze opdracht. De informateur zal daarna starten met zijn gespreksronde.

Het CDA Woerden heeft Vroom voor deze taak gevraagd vanwege zijn jarenlange ervaring in het lokaal bestuur. Bovendien heeft hij een zekere afstand tot de Woerdense politieke situatie, en is hij door zijn ervaring als burgemeester bekend met het onafhankelijk van partijen opereren en adviseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.