02 september 2021

CDA Woerden kiest Job van Meijeren als lijsttrekker

Job van Meijeren is de lijsttrekker van CDA Woerden bij de gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 16 maart 2022. De leden van het Woerdense CDA kozen hem unaniem op voordracht van het afdelingsbestuur. Van Meijeren (31) is ruim zeven jaar raadslid voor het CDA in Woerden, waarvan de laatste drie jaar fractievoorzitter. Wethouder Arjan Noorthoek is opnieuw de wethouderskandidaat van de christendemocraten. Hij wil zich graag nog een periode inzetten voor de gemeente Woerden.

Op woensdag 1 september koos het CDA Woerden zijn lijsttrekker. Tijdens de bijeenkomst gaf het bestuur een toelichting op de lijsttrekkersvoordracht. Afdelingsvoorzitter Robin Dorsman: ‘Als CDA Woerden kiezen we voor een lijsttrekker van een jonge generatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren met veel energie ingezet in de gemeenteraad en is een herkenbare christendemocraat. Met Job als lijsttrekker willen we ook in de komende jaren een betrouwbare bijdrage aan het bestuur in de gemeente leveren’.

De ledenvergadering stemde unaniem in met de voordracht van Van Meijeren tot lijsttrekker.

Jong en ervaren

De 31-jarige Van Meijeren woont met zijn vrouw en drie kinderen in Zegveld. Hij is meer dan tien jaar actief in de politiek, waarvan ruim 7 jaar raadslid en daarvoor enkele jaren als fractieassistent.

In de afgelopen jaren heeft Job als fractievoorzitter in samenwerking met andere partijen een aantal belangrijke besluiten tot stand gebracht: het historische besluit over de realisatie van een extra brug over de Oude Rijn, de inzet van Woerden voor de energietransitie en het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. Als jonge volksvertegenwoordiger is hij ook een vurige aanjager van de woningbouw in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. In het dagelijks leven is Van Meijeren adviseur bij een adviesbureau voor de publieke sector.

Van Meijeren treedt in de voetsporen van Arjan Noorthoek die tweemaal de kar trok voor de christendemocraten. Noorthoek: ‘Met veel vertrouwen kan ik het stokje van het lijsttrekkerschap doorgeven aan een nieuwe generatie van het CDA in Woerden. Job heeft zich ontwikkeld tot aanvoerder van het CDA-team in Woerden en heeft een uitgebreid netwerk in de Woerdense samenleving. Bij Job is het lijsttrekkerschap in uitstekende handen’.

Job van Meijeren is dankbaar voor het gestelde vertrouwen: ‘Ik ga met heel veel enthousiasme met het CDA-team aan de slag richting de verkiezingen. Er staat ons veel te doen. Het bouwtempo van betaalbare woningen moet verder omhoog. We moeten schade van corona aan de samenleving herstellen: tegengaan van eenzaamheid, meer zorg dichtbij, investeren in sport en verenigingsleven en extra aandacht voor onze lokale economie. Komende jaren moeten ook forse stappen worden gezet in de besparing van energie en opwek van duurzame energie. Ook willen we dat de gemeente meer dienstbaar wordt aan de inwoners en ondernemers. Ik wil daar graag mijn schouders onder zetten en samen met inwoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld daaraan werken’.

Arjan Noorthoek opnieuw wethouderskandidaat

In de afgelopen acht jaar was het Arjan Noorthoek die tweemaal de lijst van het CDA Woerden trok. De afgelopen vier jaar was hij wethouder. Noorthoek is opnieuw beschikbaar voor het wethouderschap namens het CDA. Job van Meijeren: ‘Ik ben blij dat Arjan opnieuw beschikbaar is als wethouder. In de afgelopen jaren heeft hij veel belangrijke besluiten tot stand weten te brengen, zoals schuifruimte voor bedrijven en een extra brug over de Oude Rijn, waarvan de uitvoering ook de komende jaren in beslag zal nemen. Het is goed voor het gemeentebestuur dat hij met zijn bestuurlijke ervaring, netwerk en inzet ook de komende jaren beschikbaar is om daaraan een bijdrage te leveren’.

In november stelt het CDA Woerden de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast. De verkiezingen voor de gemeenteraad vinden plaats op 16 maart 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.