03 juli 2021

CDA Woerden start voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het CDA in Woerden is gestart met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De afdeling heeft een vertrouwenscommissie en een programmacommissie samengesteld om zich te buigen over de lijst en het programma. Voorzitter Robin Dorsman: ‘De komende maanden gaan we samen met mensen in en buiten de partij aan de slag om een verhaal te maken dat richting kan geven aan de gemeente Woerden in de komende jaren en een lijst met mensen samen te stellen die het gezicht zijn van onze partij in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld’.

Programmacommissie

De programmacommissie werkt aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze commissie bestaat uit Koos Straver, Vera Streng, Ivo van der Tol, Daan Kramer Schippers, Sam Kiers en Job van Meijeren. De commissie zal input ophalen uit de huidige CDA-fractie, de leden van het CDA in Woerden, het maatschappelijke middenveld en alle inwoners van de gemeente. Naar verwachting wordt het programma in november voorgelegd aan de leden van het CDA. Input kan worden verzonden naar [email protected]

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie werkt aan het opstellen van een zorgvuldige kieslijst. Doel daarbij is om te komen tot een brede lijst van mensen die midden in de samenleving staan, waarvan de top van de lijst met kandidaat-raadsleden bestaat uit mensen die inhoudelijk sterk zijn en elkaar op verschillende manieren aanvullen. De lijst zal op de ALV van november worden vastgesteld. De vertrouwenscommissie bestaat uit Bernard de Jong, Marieke Oprel, Lucien Harthoorn, Teus van Oosterom en Ilse de Kruijf (voorzitter).

Met de commissie kan contact worden opgenomen via [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.