22 januari 2022

CDA Woerden verkiezingsprogramma ‘Samen verder bouwen’

Nieuwe huizen bouwen én investeren in wijken en dorpen.

1.200 huizen bouwen, de energietransitie praktisch aanpakken, investeren in de leefbaarheid van wijken en dorpen en zorgen voor goed bestuur. Dat zijn de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van CDA Woerden. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en tientallen leden van de lokale afdeling maakte de partij de plannen om de komende jaren verder te bouwen aan Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Lijsttrekker Job van Meijeren: ‘Woerden is een prachtige gemeente om te wonen, te werken en te leven. Tegelijkertijd zien we dat grote vraagstukken onze deur niet voorbijgaan. Er is schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Behoefte aan meer schone energie. We zien zorg, supermarkt en pinautomaat verdwijnen uit de wijken en dorpen. Ook is er verharding in politiek en samenleving. Dat kan somber maken, maar wij zitten niet bij de pakken neer. Daarom staan in ons programma concrete plannen waarmee we deze vragen de komende jaren aanpakken’.

Wat zijn de plannen van het CDA Woerden?

Om het woningtekort aan te pakken wil het CDA Woerden zo’n 1.200 huizen bouwen in de komende vier jaar. Het bouwtempo in onze gemeente gaat daarmee fors om hoog. De partij zet in op betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen.

De energietransitie moet vooral concreet worden vormgegeven in de komende jaren. Het CDA Woerden wil energie besparen aanmoedigen met een lokale isolatiefonds dat zich richt op de oudste woningen en de inwoners met de kleinste portomonnee. Ook wil de partij inzetten op kleinschalige opwek van energie op daken van huizen en bedrijven.

Het CDA Woerden vraagt meer aandacht voor bestaande wijken en dorpen in de gemeente.

Van Meijeren: ‘We zien al veel langer de beweging dat zorg en voorzieningen uit de wijken verdwijnen: kaalslag en verschraling. In ons programma zit een actieaanpak om dat tij te keren. Juist in de buurt ontmoeten mensen elkaar, hebben zij sociale contacten en daar moeten de voorzieningen ook bij aansluiten. Iedere wijk en dorp in de gemeente Woerden moet wat ons betreft een supermarkt moet hebben, een pinautomaat en een postpunt. Ook moeten er overal ontmoetingsplaatsen zijn en zorg in de buurt. Verder willen we meer aandacht voor sport, veiligheid en onderhoud van groen, speeltuinen en straten.

Hoe wil het CDA Woerden dat doen?

Het CDA Woerden wil vanuit de gemeenteraad en het college ook de komende jaren stabiel en betrouwbaar bestuur vormgeven. Lijsttrekker Job van Meijeren: ‘In de afgelopen jaren hebben we belangrijke knopen doorgehakt in langlopende politieke discussies. Een extra brug over de Oude Rijn, een fietstunnel onder de Steinhagenseweg, bedrijventerreinen voor ondernemers, allemaal vraagstukken waar al jaren weinig beweging in zat. Ik vind het belangrijk dat we als politiek keuzes durven maken en daar uitvoering aan geven. Ik vind wel dat er nog een extra stap nodig is vanuit de gemeente om nog meer dienstbaar naar onze inwoners en ondernemers te zijn. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, maar je kunt wel luisteren en in gesprek zijn. Dat is ook hoe wij als vertegenwoordigers van het CDA Woerden aan de slag zijn en zullen blijven: in gesprek met inwoners verder bouwen aan Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CDA-lijsttrekker Job van Meijeren (0621590947).

Klik hier voor het verkiezingsprogramma Samen verder bouwen

Klik hier voor de samenvatting verkiezingsprogramma Samen verder bouwen

Klik hier voor de financiele onderbouwing verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.