30 november 2020

CDA Woerden : "Vinger aan de pols"

Het CDA Woerden wenst de vinger aan de pols bij de samenwerking van Ferm Werk met lokale werkgevers en organisaties.

Al sinds het begin van deze bestuursperiode (2018-2022) dringt de gemeenteraad bij Ferm Werk aan op een intensieve samenwerking met lokale werkgevers en organisaties. Bij gebrek aan zichtbare vooruitgang heeft de gemeenteraad begin dit jaar op initiatief van het CDA Woerden de motie 'Meters maken !' aangenomen. Deze motie roept Ferm Werk op om serieus werk te maken met deze door de raad gewenste samenwerking. Daarnaast dient het college van B & W bij lokale werkgevers en organisaties te vragen naar hun ervaringen bij de samenwerking met Ferm Werk.

Mede naar aanleiding van de voornoemde motie 'Meters maken !' organiseerde wethouder Becht op 19 november jongstleden een themabijeenkomst met Ferm Werk voor de gemeenteraad. Ferm Werk is bezig met het sluiten van raamovereenkomsten voor leerwerktrajecten met lokale sociale partners als CorWerktBeter, TechnoHUB en de Terugwinning. CDA-raadslid Rumo van Aalst : "Het was goed te horen dat er nu zichtbaar iets gebeurt op het gebied van die samenwerking tussen Ferm Werk en lokale werkgevers en organisaties. Niettemin willen wij als CDA Woerden deze samenwerking op de voet volgen".

Om die reden diende Van Aalst op dinsdag 24 november jongstleden een aantal schriftelijke vragen [KLIK HIER] in. Het CDA Woerden wil onder andere begin 2021 van het College van B & W een raadsinformatiebrief (RIB) ontvangen, met daarin een overzicht van de getekende raamovereenkomsten. Vervolgens ziet het CDA Woerden dan graag vóór half maart een volgende bijeenkomst met Ferm Werk plaatsvinden. Een bijeenkomst waarbij alle partijen aan tafel komen met wie Ferm Werk een samenwerkingsrelatie is aangegaan of aan zou kunnen gaan. Die wens hoorde Van Aalst namelijk ook tijdens een recent gesprek met de heer Cor Remmerswaal van CorWerktBeter.

Het CDA kijkt uit naar de antwoorden van het college. Van Aalst : "Het is goed dat er stappen worden gemaakt. We willen echter wel dat de gevraagde flinke meters ook daadwerkelijk worden gemaakt, en daarom zullen wij de komende tijd de vinger aan de pols houden".

Wordt vervolgd !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.