14 december 2022

CDA Woerden wil dat extra Haagse gelden voor hoge energiekosten ook echt naar de Woerdense organisaties en verenigingen gaat

Het CDA Woerden wil dat het extra geld dat door de rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld voor het betalen van de torenhoge energierekening van verenigingen en organisaties ook echt en snel bij hen terecht komt. De rijksgelden worden via het gemeentefonds aan gemeenten uitbetaald. Dat betekent dat gemeenten er vrij over mogen beschikken en er bijvoorbeeld ook lantaarnpalen van mogen kopen. De christendemocraten willen zekerheid van burgemeester en wethouders dat de extra Haagse gelden toekomt aan hen die dat heel goed kunnen gebruiken.

Door hoge energiekosten en teruglopende ledenaantallen als nasleep van de coronapandemie hebben veel maatschappelijke organisaties en verenigingen geldproblemen. Om hen te helpen heeft de rijksoverheid geld beschikbaar gesteld voor gemeenten via het gemeentefonds. Hierdoor kunnen gemeenten hun lokale organisaties en verenigingen ondersteunen. Het geld uit het gemeentefonds kunnen de gemeenten echter vrij besteden. Het is dus geen garantie dat dit geld ook echt naar organisaties en verenigingen gaat. Reden voor het CDA Woerden om hierover vragen aan burgemeester en wethouders te stellen.

Ivo van der Tol van de Woerdense CDA-fractie: “Verenigingen en organisaties in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld zijn belangrijk voor de sociale cohesie en toegang tot sport en cultuur voor veel inwoners. Doordat deze belangrijke spelers in de samenleving nu krap bij kas zitten, komen de activiteiten die zij doen in gevaar. Gelukkig heeft het rijk geld voor hen beschikbaar gesteld om te helpen. Het is belangrijk dat organisaties en verenigingen die er recht op hebben die hulp ook snel krijgen. Daarom willen wij als CDA Woerden de zekerheid van burgemeester en wethouders krijgen dat het extra geld ook echt zal worden ingezet voor waar het voor bedoeld is. Het helpen van al onze fantastische organisaties en verenigingen in alle wijken en kernen van de gemeente, zodat zij hun onmisbare plek in de Woerdense samenleving kunnen blijven vervullen. Zeker met de winter voor de deur."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.