17 januari 2020

Gedeputeerde Bruins Slot bezoekt het veenweidegebied

De fractie van het CDA Woerden heeft op vrijdag 17 januari een huiskamerbijeenkomst georganiseerd bij de familie van Schaik, midden in het veenweidegebied in Kamerik. Onder de deelnemers bevonden zich een aantal jonge veehouders uit dit gebied, Aad Straathof (themahouder veenweiden voor het LTO en de Utrechtse Gedeputeerde Hanke Bruins Slot.

Bij de bijeenkomst werden een aantal actuele onderwerpen besproken, zoals de bodemdaling in de veenweide, de stikstofkwestie bij de Natura 2000 gebieden en de binnenkort vast te stellen omgevingsvisie voor Woerden met aandacht voor energie en landschap.

Als eerste vertelde Aad Straathof hoe we in het gebied omgaan met de veenbodems, en dat er volop wordt gekeken naar en getest met een waterinfiltratie systeem dat inmiddels al op verschillende plekken in het gebied wordt toe gepast. Dit geeft voordelen als minder inklinking van de veenbodems en ook een vermindering van de CO2 uitstoot wat een enorme bijdrage kan leveren aan de ambities om aan klimaatopgaves te voldoen.

Daarna gaven de gebroeders Hugo en Coen Spruit uit Zegveld, die beide een melkveebedrijf hebben in de buurt van het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen, een uitleg over hoe zij met hun bedrijfsvoering in de praktijk omgingen met de stikstof en de natuur. Een mooie en duidelijke uitleg, waar Gedeputeerde Hanke Bruins Slot veel informatie van kon meenemen en waar veel vragen en bijdragen van andere boeren over tafel gingen.

Als derde onderwerp kwam de omgevingsvisie ter sprake. Het werd duidelijk dat de boeren hierbij belangrijk zijn, want zij hebben immers een belangrijke functie voor onze mooie buitengebieden. Ze onderhouden de gebieden, en met hun koeien in de wei zijn ze erg beeldbepalend voor het gebied. Ook in het onderwerp energietransitie zal in de toekomst een belangrijke bijdrage vanuit het landelijk gebied kunnen komen voor de opwekking van energie.

Al met al was het een interessante bijeenkomst, waarbij wij nog onze hartelijke dank willen uitspreken voor de warme ontvangst in de boerenkeuken van de familie van Schaik.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.