01 december 2021

Geld beschikbaar voor nieuwe brandweerkazernes in Zegveld en Harmelen

Blijdschap was er bij de fractie van het CDA Woerden afgelopen donderdag 25 november. Voorzitter Victor Molkenboer mocht na unanieme instemming van de gemeenteraad een hamerslag geven op het voorstel om een krediet van 4,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van nieuwe brandweerkazernes in Harmelen en Zegveld. De christendemocraten maken zich al jaren hard voor een goede en veilige huisvesting voor de brandweervrijwilligers in de dorpen van Woerden. Zorgen zijn er helaas ook, omdat er nog geen geschikte bouwlocaties zijn gevonden.

De brandweerkazernes in Harmelen, Zegveld en Kamerik zijn verouderd en voldoen niet meer aan de ARBO-regels. Uit eerder onderzoek is duidelijk geworden dat vervangende nieuwbouw voor Harmelen en Zegveld het beste is. Voor Kamerik loopt nog een apart onderzoek. Tijdens de raadsvergadering van 25 november is de benodigde 4,1 miljoen euro voor nieuwe kazernes in Harmelen en Zegveld beschikbaar gesteld. CDA-raadslid Rumo van Aalst: "Hier zijn wij als CDA Woerden zeer blij mee. Een aantal jaren terug hebben wij de kazernes in onze dorpen bezocht en zijn toen eigenlijk best geschrokken van de staat waarin deze kazernes verkeren. Ze zijn ook niet meer ARBO-proof. Dat doet geen recht aan de inzet van onze brandweervrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers komt de brandweerzorg in gevaar. Daarom vragen wij al jaren bij burgemeester en wethouders, en in de raad, aandacht voor goede en veilige huisvesting van de brandweer in onze dorpen."

De gemeente Woerden regelt de bouw van de nieuwe kazernes. Na oplevering neemt de Veiligheidsregio Utrecht de eigendom over en wordt 4,1 miljoen euro aan de gemeente overgemaakt. Of meer als de bouw duurder uitvalt. De gemeente betaalt daarna jaarlijks een vergoeding aan de veiligheidsregio voor beheer en exploitatie. Van Aalst: "Deze constructie met de gemeente als bouwmanager had in eerste instantie niet onze voorkeur, maar na uitleg van burgemeester Molkenboer tijdens de politieke avond waren wij overtuigd dat we het zo moeten gaan doen. De laatste jaren hebben wij in meerdere series schriftelijke vragen en moties gevraagd om het maken van tempo. En dat is nou helaas het punt waar wij ons als CDA Woerden nog steeds zorgen over maken. Wij vragen ons echt af of oplevering van de kazernes in Zegveld en Harmelen in 2023 nog reëel is. Al gaan we daar nog steeds vanuit. De vrijkomende gebouwen van de posten Harmelen en Zegveld kunnen volgens burgemeester en wethouders ontwikkeld worden naar woningbouw. De nieuwe kazernes moeten dan wel op een andere locaties worden gebouwd. Het probleem is dat de zoektocht naar geschikte bouwlocaties nog niet is afgerond. Eventuele bestemmingsplanprocedures nemen veel tijd in beslag. Het geld voor de bouw is er nu in ieder geval. En daarmee is weer een horde genomen op weg naar goede en veilige huisvesting van de brandweer in Harmelen en Zegveld. Het CDA Woerden blijft de vinger aan de pols houden!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.