11 december 2018

Gemeente Woerden gaat actief aan de slag met Hoge Nood app

Gemeente Woerden gaat actief aan de slag met Hoge Nood app

Na vragen van de CDA-fractie gaat de gemeente Woerden actief aan de slag met het informeren van binnenstad bezoekers over openbaar toegankelijke toiletten. Ondernemers en gemeente zetten daarvoor de ‘Hoge Nood’ app in. Het CDA is blij met het antwoord van het college van B&W op haar vragen over onder andere de (digitale) bewegwijzering. “Bezoekers van de binnenstad, en zeker zij die vanwege blaasproblemen vaker van een toilet gebruik moeten maken, worden hiermee extra gastvrij ontvangen”, aldus CDA-raadslid Rumo van Aalst.

Naar aanleiding van de vragen heeft het college recentelijk een overeenkomst gesloten met de organisatie van de Hoge Nood app (@HogeNood). Dit garandeert dat de gegevens over de in de binnenstad aanwezige (semi) openbare toiletten actueel blijven. De app is de grootste database van (semi) openbare toiletten in Nederland, en is daardoor voor ouderen, zwangeren en mensen die kampen met blaasproblemen of lijden aan de ziekte van Crohn een belangrijk hulpmiddel.

Het college heeft ook gesprekken gevoerd met de horeca en Stadshart Woerden. Beide partijen zijn bereid gevonden om de Hoge Nood app onder hun leden en achterban te promoten. Dat heeft al direct geleid tot een aantal extra aanmeldingen voor de app.

Binnenkort zijn ook stickers van de app beschikbaar, die bedrijven en alle andere partijen op basis van vrijwilligheid op deur of raam kunnen plakken. Daarnaast bekijkt het college of via de gemeentelijke website een interactieve connectie met de Hoge Nood app kan worden gemaakt.

Rumo van Aalst: “Het is heel fijn dat de gemeente, horeca en Stadshart op deze wijze gehoor geven aan het pleidooi van de Maag Lever Darm Stichting in het Algemeen Dagblad van 1 november jongstleden. En daarmee het gastvrije karakter van onze aantrekkelijke binnenstad onderstrepen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.