19 juli 2023

Gemeentelijke zorgplicht voor veteranen

‘Een Witte Anjerperkje is niet voldoende’

Het CDA Woerden wil van burgemeester en wethouders weten of de gemeente Woerden adequaat in kan spelen op de hulpvraag van veteranen om zorg en ondersteuning. Volgens de Veteranenwet uit 2012 hebben veteranen naast erkenning en waardering voor hun inzet ook recht op goede zorg en ondersteuning. Gemeenten hebben een belangrijke rol. Denk hierbij aan Wmo-voorzieningen, schuldhulp en ggz die veteranen en hun gezinnen nodig hebben. “Dan is het aanleggen van een Witte Anjerperkje niet voldoende”, aldus CDA-raadslid Rumo van Aalst. 

Op zaterdag 17 juni was de opening van het Witte Anjerperkje aan de Oostsingel in Woerden. Een meer dan terecht eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven of nog dagelijks fysieke en/of psychische pijn ondervinden. Volgens de Veteranenwet uit 2012 moeten veteranen erkenning, waardering en zorg krijgen waar zij recht op hebben. Gemeenten hebben dan een belangrijke rol. Denk hierbij aan WMO-voorzieningen, schuldhulp en ggz die veteranen en hun gezinnen nodig. In het VNG Magazine van 23 juni jl. is echter te lezen dat veel gemeenten daar niet klaar voor zijn. Volgens Veteranenombudsman Van Zutphen zijn er veel indringende voorbeelden dat gemeenten zich geen raad weten met de hulpvraag die op hen afkomt. 5 tot 10 procent van de veteranen die na een missie terugkomen, hebben bijzondere begeleiding nodig. CDA-raadslid Rumo van Aalst: “is de gemeente Woerden klaar om adequaat op de hulpvraag om zorg en ondersteuning van veteranen in te spelen? Dat willen wij als CDA Woerden van burgemeester en wethouders weten. En zo ja, hoe geven zij daar dan vorm aan? Mocht het allemaal nog niet zo goed geregeld zijn in Woerden, dan vraagt dat om een extra inspanning van de zijde van de gemeente. Overigens zijn wij het als CDA Woerden met de Veteranenombudsman eens dat veteranen eigenlijk niet om hulp zouden moeten vragen, maar dat hen dat wordt aangeboden. Het aanleggen van een Witte Anjerperkje is een meer dan terechte erkenning en waardering voor onze veteranen, maar niet voldoende als het om de zorgplicht van de gemeente jegens haar veteranen gaat.” 

De Veteranenombudsman zegt dat veteranen ook vaak wat teruggegeven aan de samenleving. Zo geven zijn bijvoorbeeld les aan schoolkinderen. “Hoe goed zou het zijn als Woerdense veteranen hun ervaringen met de Woerdense scholieren zouden delen. Vrijheid heeft een hoge prijs en wie kan dat nou beter tussen de oren van onze jongeren krijgen dan de veteranen die die prijs helaas vaak nog dagelijks betalen. Mogelijk kan de gemeente dit in samenwerking met de scholen en de Stichting Veteranen Lopikerwaard organiseren.”, aldus Van Aalst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.