17 juni 2017

Geslaagd IdeeënCongres

GESLAAGD IDEEËNCONGRES OVER IDEEËN VOOR WOERDEN

Op de locatie Bredius van het Kalsbeek College te Woerden vond afgelopen zaterdag 17 juni 2017 een IdeeënCongres plaats, tijdens welke de ingezamelde ideeën van de actie Idee voor Woerden werden besproken met inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties. De actie leverde inmiddels al 200 ideeën op.

Het CDA Woerden, initiatiefnemer van de actie, spreekt daarnaast ook van een geslaagde bijeenkomst. Aan drie thematafels gingen de belangstellenden met elkaar in gesprek over de ingediende ideeën, en brachten zo hun visie op Woerden in.

De gesprekken zorgden voor nieuwe ideeën, maar ook werden initiatieven met elkaar verbonden. Zo werd bijvoorbeeld het voorstel gedaan om een bijeenkomst te organiseren voor alle Woerdense verenigingen die evenementen organiseren, om gezamenlijk het omgaan de regellast te bespreken. Een ander idee dat werd ingebracht was het geven van reanimatie-cursussen aan leerlingen in het 3e en 4e leerjaar van de middelbare school.

CDA-raadslid Job van Meijeren kijkt tevreden terug: "Het doel van deze actie is om nieuwe ideeën naar voren te brengen en ze met elkaar te verbinden. Deze bijeenkomst heeft daar zeker aan bijgedragen en smaakt naar meer".

De ideeën die in het kader van de actie zijn ingediend en het resultaat van de gesprekken tijdens het IdeeënCongres zullen door het CDA Woerden worden samengevat in een IdeeënRapport, dat voor iedereen beschikbaar zal komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.