logo COA OkerFC-GroenFC_compact.eps
01 augustus 2023

Gevolgen uitstel Spreidingswet?

In de media is eerder dit jaar bericht over de gesprekken met het COA over de mogelijke komst van een Asiel Zoekers Centrum (AZC) in Woerden. Dit vooruitlopend op de mogelijkeinvoering van de Spreidingswet. Op 10 juli jl. is het kabinet opgestapt en is momenteel demissionair. De Tweede Kamer moet na het zomerreces nog bepalen welke onderwerpen controversieel worden, maar er zijn sterke signalen dat de spreidingswet in de huidige kamer niet op voldoende steun kan rekenen om per 1 januari 2024 ingevoerd te worden.

Raadslid Marco Hollemans: “Alle gemeenten hebben een grote opdracht als het gaat om de opvang van asielzoekers. Door de val van het kabinet is de toekomst van de Spreidingswet onzeker. Als CDA Woerden willen wij van burgemeester en wethouders weten hoe Woerden hier op gaat acteren.”

Daarom heeft de CDA fractie een aantal schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over de invloed die deze politieke ontwikkelingen in Den Haag hebben op de Woerdense situatie:

1. Hebben de ontwikkelingen in de Haagse politiek gevolgen voor de gesprekken van de gemeente Woerden met het COA op de volgende gebieden:

a. Opvang statushouders en asielzoekers?

b. Planning ?

c. Financiën ?

2. Hoe en wanneer, uitgaande van een openbare vergadering van de raad op Gevolgen uitstel spreidingswet?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.